Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
 
21 dec 2022 Nieuws

Vergoeding kinderopvang voor 2023 extra verhoogd

Zie gekoppeld artikel met update - 21/12/2022
Het kabinet heeft besloten om de maximum uurprijs voor kinderopvangkosten verder te verhogen.
16 nov 2022 Nieuws

Wordt de RVU-drempelvrijstelling jaarlijks geïndexeerd?

Ja, de hoogte van de drempelvrijstelling, het RVU-bedrag dat is vrijgesteld van RVU-heffing, wordt jaarlijks geïndexeerd. Het bedrag staat vermeld in de wet op de Loonbelasting, artikel 32ba, zevende lid. De hoogte (in 2022: €1.874 bruto per maand, ofwel €22.488 bruto per jaar) is gelijk aan een netto AOW-uitkering van een alleenstaande en wordt in lijn daarmee jaarlijks bijgesteld.
14 nov 2022 Nieuws

Indexatie alimentatie 2023

Met ingang van 1 januari 2023 zullen uitkeringen voor levensonderhoud weer automatisch worden aangepast. Het percentage waarmee de bestaande, vastgestelde of gewijzigde alimentaties zullen worden verhoogd is gepubliceerd.
7 nov 2022 Nieuws

Vermogenstoets zorgtoeslag 2023 en maximumvergoedingen en indexatie

Met deze regeling zijn de eigen bijdragen voor 2023 vastgesteld voor enkele hulpmiddelen, kraamzorg thuis, poliklinische bevallingen zonder medische noodzaak en ziekenvervoer op grond van Zorgverzekeringswet (hierna: Zvw).
12 okt 2022 Nieuws

Besluit wijziging wettelijk minimumloon vanaf 1 januari 2023

Besluit tot vaststelling van het wettelijk minimumloon met ingang van 1 januari 2023 vanwege een bijzondere verhoging van 8,05% en de halfjaarlijkse indexatie en tot wijziging van het Besluit inkomensondersteuning AOW-ers teneinde de inkomensondersteuning te verlagen.
5 sep 2022 Nieuws

Wijziging van de Vrijstellingsregeling Wft

Op Europese verzekeraars wordt prudentieel toezicht gehouden op grond van het Europese toezichtraamwerk van de richtlijn solvabiliteit II (de richtlijn). Verzekeraars met beperkte risico-omvang zijn uitgezonderd van het regime van de richtlijn.
15 jun 2022 Nieuws

Mogelijkheid indexatie Pensioenfondsen verruimd

Op 1 juli 2022 wordt het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen gewijzigd. Dankzij het gewijzigde besluit kunnen pensioenfondsen al dit jaar onder voorwaarden gebruik maken van de gewijzigde indexatie-regels. Dit is gelijk aan de regels zoals die ook in de transitieperiode naar het nieuwe stelsel gelden.
11 mei 2022 Nieuws

Aanpassing wettelijk minimumloon per 1 juli 2022

Minister Van Gennip informeerde de Tweede Kamer over de regeling tot aanpassing van het wettelijk minimumloon per 1 juli 2022 (Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag).
21 apr 2022 Nieuws

Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte (indexering 2022)

Met deze regeling zijn de maximumbedragen voor de energieprestatievergoeding voor zeer energiezuinige huurwoningen (zogenaamde nul-op-de-meter-woningen) aangepast voor het huurtijdvak 1 juli 2022 tot en met 30 juni 2023.
12 apr 2022 Nieuws

Verhuurderheffing: wetsvoorstel dat afschaffing regelt (internetconsultatie)

De verhuurderheffing is een belasting op sociale huurwoningen. Sinds 2013 dragen alle verhuurders die meer dan 50 sociale huurwoningen bezitten deze belasting af over de waarde van hun woningbezit.
Getoond 1 tot 10 van 55. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2023. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.