Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
23 mei 2018 Nieuws

Kamervragen onduidelijke kosten van uitvaartverzorgers

Staatssecretaris M.C.G. Keijzer reageerde op Kamervragen over de onduidelijke kosten van uitvaartverzorgers.
29 jan 2018 Nieuws

AFM pleit voor provisietransparantie schadeverzekeringen

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft gereageerd op de consultatie van het Besluit implementatie richtlijn verzekeringsdistributie door het ministerie van Financiën. De AFM pleit in de consultatiereactie onder meer voor actieve transparantie over de hoogte van de provisie bij schadeverzekeringen.
13 dec 2017 Nieuws

Provisietransparantie schadeverzekeringen

De Consumentenbond heeft de minister van Financiën gevraagd een verplichting voor een actieve informatieplicht voor bemiddelaars in schadeverzekeringen in de wet op te nemen.
2 okt 2017 Nieuws

Leidraad openbaar maken ziekenhuistarieven

De ACM vindt het belangrijk dat consumenten die ziekenhuiszorg nodig hebben vooraf inzicht kunnen krijgen in de tarieven van behandelingen die zij in hun portemonnee voelen. Dat zijn de tarieven onder de grens van het eigen risico.

De ACM ziet risico’s voor de concurrentie als alle ziekenhuistarieven openbaar worden. Dat geldt vooral voor de inkoop van zorg. De concurrentieregels stellen ook grenzen, met name als ziekenhuizen of zorgverzekeraars de tariefinformatie kunnen gebruiken om hun marktgedrag zodanig af te stemmen dat consumenten worden benadeeld.
5 sep 2017 Nieuws

Wetsvoorstel Transparant toezicht financiële markten

De toezichthouders de Autoriteit Financiële markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) krijgen meer mogelijkheden om overtredingen door financiële instellingen openbaar te maken. Dat is de kern van het wetsvoorstel transparant toezicht financiële markten dat minister Dijsselbloem \naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.
15 mei 2014 Nieuws

Conceptbesluit 'kostentransparantie'

Aanbiedingsbrief van staatssecretaris Klijnsma (SZW) bij het concept voor het besluit waarmee nadere regels worden gesteld voor de verplichting voor pensioenfondsen om de uitvoeringskosten in het jaarverslag te rapporteren.
19 jun 2013 Nieuws

AFM publiceert tips voor duidelijke informatie aan klanten

Om financiële ondernemingen te ondersteunen in het duidelijker maken van hun informatie voor klanten, heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) het handboek ‘Werken aan duidelijke klantinformatie’ samengesteld. Het handboek is samen met verzekeraars tot stand gekomen, maar is geschikt voor alle financiële ondernemingen die productinformatie beschikbaar stellen aan de klant.
29 apr 2013 Nieuws

Rapport inzake Implementatie Flankerend Beleid Beleggingsverzekeringen

Minister Dijsselbloem van Financiën stuurt Tweede Kamer de eindrapportage over het flankerend beleid van verzekeraars ten aanzien van beleggingsverzekeringen. In de rapportage wordt weergegeven hoe het flankerend beleid zich verhoudt tot de ‘best of class’. De ‘best of class’ zijn de beste voorbeelden voor hoe het flankerend beleid door verzekeraars kan worden ingevuld.
27 mrt 2013 Nieuws

AFM staat open voor dialoog met intermediair

Theodor Kockelkoren, bestuurder van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), heeft woensdag 20 maart 2013 een constructief gesprek gevoerd met zelfstandig financieel adviseur Chris de Bruin. De heer De Bruin had kritiek geuit op de AFM over de in zijn ogen ongelijke behandeling van grotere marktpartijen en onafhankelijke adviseurs en bemiddelaars. De AFM benadrukt dat ze alle partijen gelijk behandelt.
20 mrt 2013 Nieuws

Antwoorden Kamervragen over provisieverbod en de gevolgen hiervan

Minister Dijsselbloem van Financiën beantwoordt vragen van de Tweede Kamer over de invoering van het provisieverbod, welke sinds 1 januari 2013 van kracht is. Consumenten worden nadrukkelijker geconfronteerd met prijzen en tarieven. Minister Dijsselbloem gaat o.a. in op de (on)mogelijkheid om gratis advies te geven.
Getoond 1 tot 10 van 35. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.