Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
26 nov 2021 Nieuws

Kamerbrief uitvoerbaarheid actieve provisietransparantie

Minister Hoekstra informeerde de Tweede Kamer over de uitvoerbaarheid van actieve provisietransparantie bij schadeverzekeringen. De minister deelt onder meer de uitkomsten van gesprekken van de Autoriteit Financiële Markten met bemiddelaars en adviseurs over een manier van invoering die zo praktisch mogelijk uitvoerbaar is.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

De AFM heeft vier verschillende (branche)organisaties uitgenodigd voor een individueel gesprek; Adfiz, OvFD, Verbond van Verzekeraars en Keurmerk Objectief Vergelijken hebben alle deze uitnodiging aangenomen. Met deze partijen heeft de AFM gesproken over mogelijke knelpunten bij de uitvoering van actieve provisietransparantie. Het gaat dan om het noemen van een concreet (exact nominaal) provisiebedrag door de bemiddelaar of adviseur aan een individuele consument voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst. Aan de hand van deze gesprekken concludeert de AFM dat het Wijzigingsbesluit zoals dat nu bij u voorligt uitvoerbaar is.

In het Wijzigingsbesluit is allereerst opgenomen dat bemiddelaars en adviseurs consumenten voorafgaande aan de totstandkoming van een overeenkomst dienen te informeren over het bedrag van de afsluitprovisie en doorlopende provisie die de bemiddelaar of adviseur ontvangt.

Het is, vanuit het beoogde doel om het gesprek over dienstverlening te bevorderen, van belang dat
(1) consumenten begrijpen dat zij indirect de bemiddelaar of adviseur betalen voor de dienstverlenging,
(2) zij daarom ook een beroep kunnen doen op de dienstverlening en
(3) dat beroep op de dienstverlening in verhouding gezien moet worden tot het betaalde bedrag aan provisie. Het ontvangen van het bedrag per product kan dan behulpzaam zijn voor de consument; het geeft de consument een preciezer inzicht waardoor de dialoog over dienstverlening versus vergoeding meer gedetailleerd kan worden gevoerd.

Door aan te sluiten bij een wijziging van de overeenkomst gaat het alleen om die wijzigingen waar ook een nieuwe overeenkomst voor nodig is.

Indicatie provisiebedrag

Tot slot doet de AFM de aanbeveling om expliciet te maken dat het bemiddelaars en adviseurs vrijstaat om – in aanvulling op het precontractueel verstrekken van het exacte provisiebedrag – in een eerder stadium een indicatie te geven van het te verwachten provisiebedrag. Dit is reeds in de nota van toelichting bij het Wijzigingsbesluit verwerkt. Daarin is opgenomen “Het is aan de bemiddelaar of adviseur op welke wijze hij het provisiebedrag per product overbrengt aan de consument en in welk stadium hij de consument reeds informeert over het algemene principe van provisie. Een mondelinge mededeling behoort hierbij tot de opties.”

 

Bron: Rijksoverheid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Ontwerp Wijzigingsbesluit financiële markten 2021

Dit besluit is een verzamelbesluit waarmee wijzigingen worden aangebracht in het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (BGfo), het Besluit prudentiële regels Wft (Bpr), het Besluit financiële markten BES, alsmede enige andere besluiten op het terrein van de financiële markten. Zo wordt o.a. provisietransparantie schadeverzekeringen en 'digitaal advies' behandeld.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

26 nov 2021

Laatst gewijzigd

26 nov 2021

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.