Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
29 jan 2018 Nieuws

AFM pleit voor provisietransparantie schadeverzekeringen

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft gereageerd op de consultatie van het Besluit implementatie richtlijn verzekeringsdistributie door het ministerie van Financiën. De AFM pleit in de consultatiereactie onder meer voor actieve transparantie over de hoogte van de provisie bij schadeverzekeringen.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Download:

Op 23 februari 2018 treedt de Europese Richtlijn Verzekeringsdistributie, Insurance Distribution Directive (IDD) in werking. De IDD heeft tot doel om een gelijk speelveld te creëren voor alle marktpartijen die bij de verkoop van verzekeringen zijn betrokken, verbetering van de bescherming van de consument en bevordering van een interne markt voor financiële diensten. Implementatie van de IDD leidt ook tot wijzigingen in de informatieverstrekking en toezicht op het productontwikkelingsproces.

Actieve transparantie over provisie

In het huidige wetsvoorstel staat dat een financiële dienstverlener zijn klant bij een schadeverzekering alleen hoeft te informeren over de hoogte van de ontvangen provisie, als de klant deze rechtstreeks aan hem betaalt. De AFM is er echter voorstander van dat dienstverleners hun klanten altijd actief informeren over de hoogte van de provisie. Ook als deze door de klant niet rechtstreeks, maar via de verzekeringspremie wordt betaald. De AFM wil hiermee voorkomen dat alleen consumenten die zelf vragen naar de hoogte van de provisie hierover worden geïnformeerd. Zeker in een online omgeving, waar er geen face-to-face-contact is tussen dienstverlener en consument, is het voor consumenten vaak niet of zeer lastig om te vragen naar de hoogte van de provisie. Door actieve transparantie van financiële dienstverleners is het voor klanten inzichtelijk wat de kosten zijn en welke dienstverlening daar tegenover staat.

Consumentenonderzoek

De informatiebehoefte over de kosten is bij consumenten groot: 87% wil dat de financiële dienstverlener hen actief wijst op de advies- en afsluitkosten van een schadeverzekering. Dit blijkt uit de AFM Consumentenmonitor van oktober 2017 in samenwerking met onderzoeksbureau GfK.

Tot slot wijst de AFM in haar consultatiereactie op de juiste online verstrekking van informatie en consistentie in de boetecategorieën.

 

Bron: AFM

Lees ook…

Kamerbrief evaluatie provisieverbod

Minister Hoekstra heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd over de evaluatie van het provisieverbod. Bij de brief biedt hij tevens de rapporten aan van de twee onderzoeken die hebben plaatsgevonden in het kader van de evaluatie van het provisieverbod.

Uw mening

 
Milko Berghout
17 nov 2017
De informatiebehoefte over de kosten is bij consumenten groot: 87% wil dat de financiële dienstverlener hen actief wijst op de advies- en afsluitkosten van een schadeverzekering. Dit blijkt uit de AFM Consumentenmonitor van oktober 2017 in samenwerking met onderzoeksbureau GfK. Ik heb nog nooit een klant gehad die hierom heeft gevraagd. Natuurlijk wil iedereen precies weten wat wij verdienen als je daar specifiek om vraagt, maar geen klant denk daaraan en vraagt het aan zijn/haar tussenpersoon. Dus wat voor waarde kun je ontlenen aan zo'n onderzoek.
 
Milko Berghout
17 nov 2017
Ik ben het er helemaal mee eens. Iedereen moet voortaan vermelden wat ze aan een product verdienen, de supermarkt, de autoverkoper, de kledingwinkel en ja, ook de AFM moet de salarissen van de AFM medewerkers volledig transparant maken.
 
Wilt u reageren? Log graag eerst in.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

17 nov 2017

Laatst gewijzigd

29 jan 2018

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.