Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
 
29 sep 2021 Nieuws

Eigen risico zorgverzekeringen 2022 ongewijzigd

De Eerste Kamer is akkoord gegaan met de 'Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het ongewijzigd laten van het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering voor het jaar 2022'.
10 feb 2021 Nieuws

Kamer akkoord met wetsvoorstel telemarketing

De Eerste Kamer is akkoord gegaan met een wetsvoorstel van staatssecretaris Keijzer voor een nieuw systeem van telemarketing. Mensen mogen straks door bedrijven en organisaties niet meer ongevraagd telefonisch worden benaderd voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden.
13 feb 2019 Nieuws

Wet omzetting aandelen aan toonder door EK aangenomen

Dit wetsvoorstel maakt de identificatie van alle houders van aandelen aan toonder mogelijk in Europees en Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba). De fysieke toonderstukken die aandeelhouders zelf bewaren, worden afgeschaft.
Hierdoor wordt anonieme overdracht van toonderstukken niet meer mogelijk.
10 dec 2014 Nieuws

Eerste Kamer akkoord met Verzamelwet pensioenen 2014

Dit wetsvoorstel bevat verschillende wijzigingen in een aantal wetten op het terrein van pensioenen. Het betreft technische en kleine beleidsmatige wijzigingen. Alle voorstellen hebben een verbetering van de pensioenwetgeving tot doel.
26 nov 2014 Nieuws

Verzamelwet SZW en inkoop AOW door Eerste Kamer

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de 'Verzamelwet Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2015' en de gewijzigde voorwaarden inkoopregeling AOW.
13 mrt 2013 Nieuws

Wetsvoorstellen huurverhogingen aanvaard

De wetsvoorstellen Huurverhoging op grond van inkomen en Huurverhoging op grond van een tweede categorie huishoudinkomens zijn op dinsdag 12 maart aangenomen door de Eerste Kamer. Eerder, in juni 2012, werd de behandeling van het wetsvoorstel tegen scheefwonen aangehouden.
6 feb 2013 Nieuws

CDA blokkeert plannen woningmarkt

Plannen van het kabinet op het gebied van de woningmarkt zullen worden geblokkeerd door het CDA. De oppositiepartij wil de verplichte aflossingen minder streng maken. De huidige maatregelen zijn volgens CDA-Kamerlid Knops slecht voor de economie en moet er meer geïnvesteerd worden in de bouw.
9 jan 2013 Kennis

Wijzigingswet Financiële Markten door Eerste Kamer aangenomen

De Wet op het financieel toezicht wordt als volgt gewijzigd: Toevoeging Wetsartikel 4.25b - zie hieronder. De overige aanpassingen zijn in de pdf terug te vinden.
9 jan 2013 Nieuws

Motie-Essers (CDA) c.s. over noodzakelijke stimulering van de binnenlandse economie (EK 33.405, F)

In deze motie wordt de regering verzocht uiterlijk eind januari 2013 aan het parlement te rapporteren over onder meer: a. mogelijkheden om met behoud van de door de het kabinet voorgenomen beperking van de hypotheekrente-aftrek voor nieuwe gevallen toe te staan dat na 50 % aflossen van de lening de tweede 50 % alsnog ter vrije beoordeling staat van hypotheekgever en hypotheeknemer.
b. mogelijkheden om de aflossing over een langere termijn dan de nu gebruikelijke 30 jaren te spreiden.
c. mogelijkheden om energiebesparing in woningvoorraad te stimuleren.
4 dec 2012 Nieuws

Nieuwe regelgeving hypotheken ondeugdelijk volgens VEH

In een oproep aan de Eerste Kamer vraagt Vereniging Eigen Huis de hypotheekmaatregelen van het nieuwe kabinet niet op 1 januari aanstaande, maar een jaar later in te voeren. Vereniging Eigen Huis zet grote vraagtekens bij de kwaliteit van de regelgeving en maakt zich ernstige zorgen over de gevolgen voor de woningmarkt. De snelle besluitvorming rond de woningmarktmaatregelen heeft geleid tot ondoordachte regelgeving waarbij de alternatieven onvoldoende zijn afgewogen.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2022. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.