Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
17 apr 2020 Nieuws

Overgangstermijn maatregelen keyless entry verlengd

De Commissie van Belanghebbenden van het CCV heeft besloten de overgangstermijn van de eisen voor reeds goedgekeurde systemen op bestaande modellen (CCV Keuringsvoorschrift KE01 “Keyless Entry/Start”) met een half jaar te verlengen.
19 mrt 2019 Nieuws

Aangescherpte eisen

De keuringseisen van het keurmerk voor voertuigbeveiliging worden per 1 juli 2019 aangescherpt. Vanaf die datum wordt het keurmerk uitsluitend toegekend aan voertuigen met een beveiligingssysteem dat bestand is tegen relay attack.
29 nov 2017 Nieuws

Autoverzekering met alarmclausule?

Consument sluit via de Adviseur een autoverzekering. Op het polisblad is vermeld dat de auto moet zijn beveiligd met een klasse 3 beveiligingssysteem. De auto beschikte over dit beveiligingssysteem. Na diefstal wordt de claim door de verzekeraar afgewezen, omdat Consument niet in het bezit was van een geldig certificaat ten aanzien van het beveiligingssysteem.
4 sep 2017 Nieuws

Kifid: consument heeft ook eigen verantwoording

Voor zover Consument van mening is dat zij ten tijde van het online sluiten van de verzekeringsovereenkomst niet is gewaarschuwd, overweegt de Commissie dat Verzekeraar voldoende heeft onderbouwd dat hij Consument bij de internetaanvraag door middel van een ‘floater’ heeft geïnformeerd over de vereiste beveiligingsnormen.
6 aug 2015 Nieuws

CDFD publiceert 25e advies Gelijkstellingen Wft-diploma's

Het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening publiceert het 25e advies met betrekking tot gelijkgestelde Wft-diploma’s. Het betreft diploma’(s) die ook voldoet of voldoen aan de deskundigheidsvereisten van één of meer Wft-diploma’s ‘oude stijl’. Dit advies wordt voorgelegd aan het ministerie van Financiën. De "Regeling gelijkstelling diploma's vakbekwaamheid Wft" zal indien het ministerie het advies overneemt, binnenkort worden gewijzigd.
22 nov 2013 Nieuws

Voorstel versoepeling vakbekwaamheidsbouwwerk (MinFin)

Het ministerie van Financiën heeft een brief (zie download onderaan webpagina) gestuurd met een voorstel tot versoepeling van het vakbekwaamheidsbouwwerk. De brief volgt naar aanleiding van de eerdere motie van de Tweede Kamerleden De Vries (VVD) en Koolmees (D66) om tot aanpassingen te komen van het vakbekwaamheidsbouwwerk, met waarborging van de kwaliteit.
8 nov 2013 Nieuws

Bezig met de opleiding Wft Leven Algemeen? U heeft nog 53 dagen!

U kunt tot 31 december van dit jaar Wft examens doen in de huidige vorm van examineren. Dat betekent dat er nog zeven weken resteren. De tijd begint dus te dringen. SCFB E-Trainer: de deeltjesversneller bij zelfstudie De nieuwe e-learning app van StudieCentrum FinanciëleBranche is cruciaal voor cursisten die via zelfstudie het Wft-diploma willen halen. SCFB heeft enkele zeer innovatieve nieuwe elementen aan de app toegevoegd. Die herkennen de sterkten en zwakten van cursisten en passen het aanbod van de oefenvragen daar op aan. Het gebruik van de E-Trainer heeft z’n kracht in de praktijk bewezen in de afgelopen maanden. Cursisten die gebruikmaken van de E-Trainer gaan sneller door de opleiding heen en - nog belangrijker in deze laatste maanden van 2013 - het percentage dat in één keer het Wft-examen haalt ligt hoger.
8 nov 2013 Nieuws

Het onderdeel 'Beleggen' op Wft PE Certificaten nader verklaard

Eén van de meest gestelde vragen over PE-certificaten: “Heb ik ook aan het onderdeel Beleggen voldaan?” De vraag is begrijpelijk, want op sommige certificaten staat Beleggen niet expliciet als (deel)module vermeld en op andere weer wel. Daarnaast is niet altijd meer (makkelijk) te achterhalen of iemand in 2007 het inhaalprogramma Beleggen heeft gevolgd.
14 jun 2013 Nieuws

CDFD consulteert markt voor Inhaal-/PE-examens

Het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) is een consultatieronde gestart voor vaststelling van de inhoud van de zogeheten Inhaal-/PE-examens. Het succesvol afleggen van dit examen is noodzakelijk voor iedere financiële dienstverlener die in het verleden behaalde deskundigheidsbewijzen (tot uiterlijk 1 januari 2014) wil omzetten naar Wft-diploma’s in het nieuwe vakbekwaamheidsbouwwerk.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2020. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.