Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
24 jul 2020 Nieuws

Wijziging erfpacht, dan ook nieuwe hypotheekakte

Consument wil overstappen van voortdurende erfpacht naar eeuwigdurende erfpacht. De Bank geeft hier alleen toestemming voor als er een nieuwe hypotheekakte wordt opgesteld. Consument is het hier niet eens.
11 mei 2020 Nieuws

Europese kapitaaleisen banken omgezet in Nederlandse wetgeving

Banken moeten een buffer aanhouden van minimaal 3% van het eigen vermogen ten opzichte van het geld dat is uitgeleend (minimum leverage ratio), met een opslag voor de allergrootste banken.
29 jan 2020 Nieuws

Kamervragen kwaliteitsborging bouw

Minister R.W. Knops gaf antwoord op Kamervragen over de implementatie van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Met de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) wordt op meerdere manieren beoogd om de positie van de consument in de bouwsector te versterken. Vanaf 1 januari 2021 gaat het nieuwe stelsel stapsgewijs in.
27 feb 2019 Nieuws

Pensioenen overzicht wet- en regelgeving 2019

Deze Wettenbundel is samengesteld door het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (hierna CAP). In deze wettenbundel vindt u alle wet- en regelgeving met betrekking tot pensioenen en stamrechten vanuit de fiscale invalshoek gezien.
27 jun 2018 Nieuws

Alle IDD-wetgeving definitief

Per 1 oktober 2018 moeten marktpartijen voldoen aan de IDD, de Europese Richtlijn voor Verzekeringsdistributie. De afgelopen maand zijn de definitieve wijzigingen van het BGfo en de Vrijstellingsregeling gepubliceerd. Eerder is dit al gebeurd voor de Wft. Daarmee zijn alle normen voortkomend uit de IDD geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving. Zie ook download.
15 jun 2017 Nieuws

Digitale toolkit ‘Nieuwe Arbowet’

Vanaf 1 juli 2017 verandert de Arbowet en daarmee de voorwaarden voor arbozorg en preventie.

Het ministerie van SZW wil werkgevers, preventiemedewerkers, bedrijfsartsen, arboprofessionals, maar ook leden uit de OR of personeelsvertegenwoordiging goed informeren over de wetsbepalingen.
28 apr 2017 Nieuws

Nog geen wetgeving voor geautomatiseerd advies

Minister Dijsselbloem stuurde de Tweede Kamer een brief met antwoorden op vragen van de vaste Kamercommissie voor Financiën over de wetgevingsbrief op het terrein van de financiële markten.
16 nov 2016 Nieuws

NVM schept helderheid rond plattelandswoning

Gemeenten maken nog te weinig gebruik van de Wet Plattelandswoningen. Deze wet, die in 2013 in werking trad, maakt het mogelijk voor niet-agrariërs om een agrarische bedrijfswoning te bewonen en voorkomt leegstand op het platteland. Door een aantal gemeenten wordt de wet al succesvol toegepast, maar nog veel gemeenten zijn terughoudend bij het toepassen hiervan. De NVM publiceerde een handreiking voor gemeenten, adviseurs en andere betrokkenen om de wet- en regelgeving rond de plattelandswoning inzichtelijker te maken.
4 apr 2016 Nieuws

Nieuwe regeling bescherming derivatenbeleggers bij faillissement

Per 1 april 2016 zijn in de Wet giraal effectenverkeer (Wge) nieuwe regels opgenomen ter bescherming van derivatenbeleggers. Deze regeling biedt derivatenbeleggers bescherming tegen het faillissement van de beleggingsonderneming wanneer deze optreedt als tussenpersoon. Vóór 1 april 2016 bestond er geen beschermingsregeling voor derivatenbeleggers. Een onderdeel van de nieuwe regels is dat beleggingsondernemingen een informatieplicht krijgen naar cliënten. De AFM houdt toezicht op de naleving hiervan.
11 feb 2016 Nieuws

MiFID II mogelijk met een jaar uitgesteld

De Europese Commissie heeft besloten de invoering van MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive) met een jaar uit te stellen naar 3 januari 2018. De Commissie stelt een integraal uitstel van MiFID II voor. Dit in tegenstelling tot een gedeeltelijk uitstel voor alleen die onderdelen die IT-gerelateerd zijn, waarvan eerder mogelijk sprake zou zijn. De Raad en het Europees Parlement moeten nog instemmen met het besluit van de Commissie.
Getoond 1 tot 10 van 19. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2020. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.