Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
21 aug 2018 Kennis

Whitepaper: Afkoop KEW en verbouwingen. Wat mag nu wel en wat mag niet?

Kennisdocument: Exclusief voor Fintool-abonnees
Een veel voorkomende vraag van adviseurs (en consumenten) is de vraag of de afkoopwaarde van een kapitaalverzekering eigen woning (KEW) gebruikt mag worden voor een verbouwing. De variant daarop is de vraag of de afkoopwaarde ‘voorgefinancierd’ kan worden uit eigen middelen, waarna de afkoopwaarde gebruikt wordt om het spaarsaldo aan te zuiveren. En wat heeft de Belastingdienst nu eigenlijk (wel) goedgekeurd?
17 mei 2017 Nieuws

Kifid: onvoldoende dossiervorming

De Commissie is van oordeel dat de Adviseur toerekenbaar tekort is geschoten door de wensen en voorkeuren van Consument niet in kaart te brengen c.q. de wensen en voorkeuren niet zodanig vastleggen dat daaruit ondubbelzinnig de betreffende wensen en voorkeuren van Consument kunnen worden afgeleid.
17 okt 2016 Nieuws

Campagne om eigen huis zuiniger te maken

Energie besparen doe je nu. Dat is het motto van een campagne om huiseigenaren te stimuleren hun dak, vloer, gevel, spouwmuur of ramen te isoleren. Veel mensen hebben geen idee wat isolatie kost, en 60 tot 70% schat te laag in wat het oplevert. Uit een enquête blijkt dat de helft van de ondervraagden wel (zeer) geïnteresseerd is in energiebesparende maatregelen.
28 okt 2015 Nieuws

Aanpassing geregistreerde lening bij Belastingdienst?

Helpdeskvraag (fictief)
Begin dit jaar heeft een relatie van ons kantoor (tijdelijk) een familiehypotheek afgesloten bij haar ouders. Deze lening was bestemd voor een grote verbouwing en de lening is als zodanig geregistreerd bij de Belastingdienst. Nu de stofwolken zijn gedaald en de verbouwing afgerond is, blijkt er nog een groot bedrag in 'bouwdepot' te staan. Dit restant is teruggestort aan de ouders. Nu heeft de partner van relatie ook inkomen uit werk en kan de lening overgesloten worden naar de huidige geldverstrekker (verhoogde inschrijving). Hoe kan dan de bestaande lening bij de Belastingdienst worden afgemeld?
22 sep 2015 Nieuws

Voorstel gerichte financieringsaanpak funderingsherstel

In de motie De Vries is geconstateerd dat funderingsherstel alleen per bouwblok kan worden aangepakt en dat dit niet van de grond kan komen als één van de betrokken bewoners de financiering niet rond kan krijgen. Minister Blok heeft naar aanleiding van deze motie het voorstel aanpak funderingsherstel van het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) aan de Tweede Kamer gezonden.
28 aug 2014 Nieuws

NVB hekelt wetsvoorstel ‘Kwaliteitsborging in bouw’

De maatregelen waarmee minister Blok (wonen) de kwaliteit van de bouw wil verbeteren hebben een averechts effect. De voorstellen leiden tot veel meer bureaucratische rompslomp en zijn daardoor kostenverhogend. Maar ze zijn vooral een gevaar voor de bouwkwaliteit, die nu juist door bouwproducenten in de woningbouw via de huidige Woningborg en SWK garantieregelingen al goed geregeld is. “In veel opzichten zorgen de voorstellen voor een ernstige verzwakking van de positie van de bouwconsument.”
18 feb 2014 Nieuws

Meer geld voor kennis funderingsproblemen

Het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) ontvangt van minister Blok (Wonen en Rijksdienst) nogmaals € 125.000 om de kennis over het voorkomen, herstellen en financieren van funderingsproblemen verder te verspreiden. Schade aan de fundering komt zowel voor bij koopwoningen als huurwoningen. De schattingen van het aantal woningen die te maken hebben met grondwaterproblematiek en daardoor schade aan de fundering kunnen krijgen lopen sterk uiteen. Eerste uitkomsten van een onderzoek geven aan dat ongeveer 20.000 particuliere woningen in de komende 15 jaar te maken krijgen met urgente funderingsproblemen.
29 jan 2014 Nieuws

Getekende koop- aannemingsovereenkomst december 2012, maar woning is in 2013 nog niet opgeleverd

Overgangsrecht; stel dat de aannemingsovereenkomst is gesloten vóór 31 december 2012. Maar de woning is op 31 december 2013 nog niet klaar en dus niet opgeleverd. Wat zijn de gevolgen?
3 okt 2013 Nieuws

Bouwend Nederland optimistisch over mogelijke verlenging verlaagde BTW

De vereniging van bouw- en infrabedrijven (Bouwend Nederland) verwacht dat het kabinet bereid is het lage btw-tarief voor renovatie in de bouw te verlengen. Minister Dijsselbloem van Financiën hoopt tot een begrotingsakkoord te komen met de oppositiepartijen.
28 jun 2013 Nieuws

(Uitstel) Voortgang koppeling NHG en functioneren VvE's

Minister Blok heeft eerder tijdens het Algemeen Overleg van 27 maart 2013 over de evaluatie van de wet op het overleg huurders – verhuurder en het functioneren van Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) aangegeven met de directeur van het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) als uitvoerder van de Nationale Hypotheekgarantie (NHG) in overleg te treden over een mogelijk koppeling van de toekenning van NHG aan het functioneren van een VvE.
Getoond 1 tot 10 van 14. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.