Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
4 jan 2021 Nieuws

Verklaring van executele verplicht?

De klacht van Consument ziet op de uitkering van de tegoeden van zijn overleden tante. Consument is volgens het testament en een gewaarmerkte e-mail van de notaris enig erfgenaam en executeur van de nalatenschap.
10 aug 2020 Nieuws

Zorg voor dosssiervorming bij execution only (..)

Consument heeft met haar voormalige partner (overleden) op 1 oktober 2013 een huis gekocht en verbouwd. Consument en haar voormalige partner waren niet gehuwd of in een geregistreerd partnerschap verbonden. Ook hadden zij geen samenlevingsovereenkomst of een testament ten gunste van elkaar opgemaakt.
29 mei 2020 Nieuws

Notarissen passeren meer akten dan vorig jaar

In het eerste kwartaal van 2020 zijn 8 procent meer akten gepasseerd door notarissen dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Dat meldt de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB).
22 nov 2019 Nieuws

Opvragen testament nu ook mogelijk bij leven

In het Centraal Testamentenregister (CTR) van de Koninklijke Notariele Beroepsorganisatie (KNB) kan nu ook worden gezocht of iemand die nog leeft een testament heeft gemaakt. Voorheen was dit alleen mogelijk als iemand was overleden. Consumenten kunnen dit door de notaris laten doen of zich rechtstreeks bij het CTR melden.
13 sep 2019 Nieuws

Checklist testament

In een publiekscampagne om mensen na te laten denken over hun testamen stelt de KNB een online checklist beschikbaar.
3 feb 2017 Nieuws

Rapport 'Vermogen van minderjarigen'

Het rapport bespreekt de resultaten van een onderzoek naar toezicht op vermogensbeheer bij minderjarigen.
29 jul 2016 Nieuws

Aandachtspunten bestaande huiseigenaar die gaat samenwonen

Waar dient u uw relatie op te wijzen als hij/zij in het verleden als 'alleenstaande' een NHG hypotheek heeft gesloten en nu gaat samenwonen?
29 jul 2016 Nieuws

Verblijvingsbeding en behoud overgangsregime bestaande eigenwoningschuld?

In de praktijk gebeurt het regelmatig dat gezamenlijk een woning wordt aangekocht, terwijl de kopers niet gehuwd / geregistreerde partners zijn, maar 'samenwoners'. Wat gebeurt er bij overlijden van een van de partners, als er geen testament is, maar wel een samenlevingscontract (met verblijvingsbeding)?
23 jan 2015 Nieuws

Geen gezamenlijk akkoord erfgenamen over verkoop woning

In een kortgeding tussen erfgenamen over verkoop gemeenschappelijke woning doet de Rechtbank Gelderland een uitspraak. Aan wie tegen welke prijs en op welke manier verkocht en geleverd moet worden berust in het kader van dit kort geding op een belangenafweging.
30 okt 2014 Nieuws

Uitvoeringswet Verordening erfrecht aangenomen

Burgers krijgen in toenemende mate te maken met grensoverschrijdende nalatenschappen. Er is sprake van een grensoverschrijdende nalatenschap als bestanddelen van een nalatenschap in meerdere landen zijn gelegen of de erfgenamen in een ander land wonen dan waar de overledene zijn gewone verblijfplaats had. Uit onderzoek van de Europese Commissie is gebleken dat er jaarlijks 4,5 miljoen nalatenschappen openvallen in de Europese Unie (EU), waarvan 10% een internationale dimensie heeft. Dit betekent dat er jaarlijks 450 000 grensoverschrijdende nalatenschappen openvallen in de EU.
Getoond 1 tot 10 van 23. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2021. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.