Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
26 okt 2018 Nieuws

Woningverkoop en (tijdelijke) aanwezigheid hennepkwekerij melden?

Is de (kortstondige) aanwezigheid van een hennepkwekerij in een woning kort voor de verkoop als een ernstig gebrek aan te merken op grond waarvan de verkoper een mededelingsplicht heeft? Non-conformiteit koopwoning (artikel 7:17 BW)?
15 mrt 2017 Nieuws

Premierestitutie schending mededelingsplicht te goeder trouw

Via een internetconsultatie kan men reageren op een beleidsnota. Het gaat daarbij om de verbetering van de positie van de verzekeringnemer die te goeder trouw de wettelijke mededelingsplicht heeft geschonden.
20 sep 2016 Nieuws

Zelfstandige mededelingsplicht verzekeringnemer versus zorgplicht assurantietussenpersoon

De rechtbank Oost=Brabant heeft een uitspraak gedaan waarbij de reikwijdte van de zorgplicht van een assurantietussenpersoon wordt besproken. Bij de start van de onderneming (2005) had verzekeringnemer aangegeven dat voor hem als startend ondernemer bij het afsluiten van de verzekeringen het kostenaspect een belangrijke rol speelde. Vanaf 2007 heeft verzekeringnemer producten uit China gehaald, wat hij de assurantietussenpersoon niet verteld heeft.
28 dec 2005 Kennis

Adviestekst Verbond met betrekking tot mededelingsplicht

Het Verbond van verzekeraars heeft een adviestekst opgesteld voor de slottekst van het aanvraagformulier van particuliere en bedrijfsmatige verzekeringen.
28 dec 2005 Kennis

Mededelingsplicht en de rechtsgevolgen voor de verzekeringsovereenkomst

Wanneer een verzekeraar ontdekt dat de verzekeringnemer niet aan de mededelingsverplichtingen heeft voldaan, dan zal hij dat binnen twee maanden na het ontdekken daarvan aan de verzekerde moeten meedelen. Tevens zal de verzekeraar moeten meedelen wat de (mogelijke) gevolgen van het niet nakomen van de mededelingsplicht zijn.
28 dec 2005 Kennis

De rechtsgevolgen van het niet nakomen van de mededelingsplicht

Wanneer we even terugblikken op de rechtsgevolgen van artikel 251 WvK (Verzwijgingsartikel) dan komen we tot de conclusie dat de werking van de nieuwe wetgeving minder zwart/wit is.
28 dec 2005 Kennis

Mededelingsplicht en het strafrechtelijk verleden

Lid 5 van artikel 7:928 BW behandelt de mededelingsplicht met betrekking tot het strafrechtelijke verleden van de verzekeringnemer of anderen wiens belang wordt verzekerd. Hierin is bepaald dat de verzekeringnemer een mededelingsplicht heeft voor voorvallen die hebben plaatsgevonden binnen een periode van 8 jaar voor het aangaan van de verzekering.
16 mrt 2004 Kennis

Opbouw van een polis

In de wet is geregeld dat de overeenkomst van verzekering moet worden vastgelegd in een akte. Deze akte wordt polis genoemd. De polis bestaat meestal uit een polisblad en polisvoorwaarden. Afhankelijk van de situatie wordt hieraan een clausuleblad toegevoegd.
Getoond 1 tot 10 van 11. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.