Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
28 feb 2018 Kennis

Hoe wordt het belaste rentebestanddeel van een kapitaalsuitkering bepaald?

Rekenmodel - alleen voor abonnees
Let op! Het onderstaande geldt voor een kapitaalverzekering eigen woning (KEW) en niet voor oude polissen die niet zijn omgezet in een KEW.
1 mrt 2017 Nieuws

Lagere lasten bij afkoop KEW en voortzetting in annuïteitenhypotheek?

Kennisdocument: Beschikbaar vanaf Basic abonnement
Wellicht wel het belangrijkste item van Belastingplan 2017 voor hypotheekadviseurs. Het amendement om de jaren-eis voor KEW's te laten vervallen, is door de Tweede Kamer aangenomen. Onder voorwaarden is het dan mogelijk de afkoopwaarde op de bestaande eigenwoningschuld in mindering te brengen, zonder dat aan de jaren-eis voldaan hoeft te worden. Een hypotheekgever kan dan bijvoorbeeld zijn/haar hypotheek op basis van een annuïteitenhypotheek voortzetten en mogelijk in een lagere klasse (LTV) terecht komen vanwege deze aflossing. Maar, is dit interessant? In een rekenmodel wordt dit scenario uitgewerkt.
Alert
Het voorstel dient nog door de Eerste Kamer aangenomen te worden en tevens dient nog een ingangsdatum vastgesteld te worden. Toch is het verstandig om lopende 'afkoopverzoeken' nader te beoordelen vanwege het mogelijk onbelast af kunnen kopen, in plaats van belast. Anderzijds kunnen er argumenten zijn om (toch) belast af te kopen, mits dit maar in het adviesrapport nader vastgelegd wordt.
9 feb 2017 Nieuws

Vervallen tijdklemmen kapitaalverzekeringen

Staatssecretaris Wiebes informeerde de Tweede Kamer over het vervallen van de tijdklemmen voor kapitaalverzekeringen.
14 sep 2016 Nieuws

Rechtspraak: Ondanks verplichte aflossing toch belast rentebestanddeel

Het ontbreken van een KEW clausule was voor de rechtbank aanleiding de Belastinginspecteur gelijk te geven inzake de aanwezigheid van een belast intrestbestanddeel. Bij de downloads een rekenmodel.
21 jan 2014 Kennis

Tegemoetkoming bij voortijdige afkoop SEW/KEW/BEW in bepaalde gevallen

De staatssecretaris van Financiën heeft een paar uitzonderingen omschreven, waarin geen belast intrestbestanddeel wordt vastgesteld indien een KEW/SEW/BEW voortijdig wordt afgekocht. Belastingplichtigen die in een moeilijke financiële situatie zitten, kunnen als aan bepaalde voorwaarden voldaan wordt, de KEW/SEW/BEW onbelast afkopen.
23 jan 2013 Kennis

Kapitaalverzekering eigen woning

Er is een vrijstelling voor kapitaalverzekeringen die zijn afgesloten in verband met een eigenwoningschuld.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.