Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
20 feb 2018 Nieuws

Impact rentestijging woningmarkt

In een ASRE paper wordt ingegaan op de vraag wat de gevolgen kunnen zijn van een rentestijging, zoals deze in het verleden is geweest. Wat is de invloed van een hogere rentestand op de verkoop en prijzen van woningen?
27 okt 2016 Nieuws

Kamervragen HR uitspraak aftrekpost huurkosten voor ZZP'ers

In het arrest van 12 augustus 2016 oordeelde de Hoge Raad dat een huurrecht van een woning met daarin een onzelfstandige werkruimte, onder voorwaarden, kan worden aangemerkt als ondernemingsvermogen. Belangrijkste voorwaarde is dat het huurrecht (die huurwoning) voor meer dan 10% zakelijk wordt gebruikt. In de voorgelegde casus oordeelde de Hoge Raad dat het voorgaande het geval was en stond toe dat de belastingplichtige (een IB-ondernemer) de volledige huur in mindering op zijn winst mocht brengen. Wel moest belastingplichtige gelijktijdig een forfaitair bedrag voor het privégebruik van de woning bijtellen. Per saldo resulteerde dit nog steeds in een riante aftrekpost.
29 aug 2016 Kennis

Kamerverhuur

Het voordeel uit het verhuren van één of meerdere kamers van de eigen woning is onder voorwaarden vrijgesteld van inkomstenbelasting.
20 okt 2015 Nieuws

Betaalbaarheid - verdiepend onderzoek

Dit rapport beschrijft een aantal verdiepende analyses rond de betaalbaarheid van het wonen, waaronder woonlasten naar huishoudtypen, naar woonduur en naar regio.
28 okt 2013 Nieuws

Modernisering woningwaarderingsstelsel

Om de stagnerende woningmarkt weer in beweging te krijgen heeft het kabinet op het terrein van huren en kopen een aantal maatregelen genomen. Een van de maatregelen om de marktwerking in de huursector te bevorderen en te stimuleren dat er meer geïnvesteerd wordt in huurwoningen, betreft het moderniseren en vereenvoudigen van het huidige WWS. Deze marktwerking kan worden verbeterd door in het WWS gebruik te maken van de WOZ-waarde van een woning.
8 aug 2013 Nieuws

Huurprijzen stuwen inflatie op in Nederland.

De inflatie in Nederland is in juli gestegen naar 3,1 procent. Dat is het hoogste niveau sinds september 2008.
8 jan 2013 Kennis

Huur

Een huurovereenkomst is een overeenkomst waarin tussen partijen de volgende zaken worden afgesproken:
31 aug 2012 Nieuws

Prijs huurwoning omhoog

De prijzen van huurwoningen stijgen per 1 juli 2012 met maximaal 2,3 procent, gelijk aan de inflatie. Dat maakte minister Spies van Binnenlandse Zaken bekend.
Getoond 1 tot 10 van 64. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.