Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten

Reacties

1 tot 10 van 8986.
27 feb 2020 Nieuws

Oefen met situaties uit de praktijk

Benieuwd wat u al weet over hypotheken, huurtoeslag of een ander onderwerp? De Belastingdienst heeft een aantal oefen casussen met uitwerkingen beschikbaar gesteld.
Edwin Zijdenbos 13 mrt 2020
De Belastingdienst heeft een terugkoppeling gegeven. Letterlijk is de vraag of 'Taxatiekosten voor de waardebepaling van de woning' een aftrekpost is. Fiscaal is dat dan (nog) niet het geval, want het kan zijn dat relatie geheel geen financiering nodig heeft, of 'voor de lol' een indicatie wenst van de waarde van de woning. Taxatiekosten worden pas aftrekbaar als ze zien op een box 1 financiering. In de context van het rijtje, is dat een 'aanname' die wel logisch was, maar het 'instinkertje' is dat het nog geen feit is. Vandaar dat het (nog) niet meetelt als aftrekpost. De medewerkster neemt 'argumentatie' wel mee in de evaluatie, dus of een ruimere uitleg (waarom geen aftrekpost), of wel een aftrekpost (want ziet op box 1 financiering).
Edwin Zijdenbos 27 feb 2020
We hebben uw (terechte) opmerking aangekaart bij de Belastingdienst. Wordt vervolgd.
Niels Kuiper 27 feb 2020
Is het antwoord van vraag 4 van de uitwerking test Belasingdienst wel correct? Naar mijn mening zijn de taxatiekosten nodig om de hypothecaire lening te kunnen verkrijgen en daarmee ook fiscaal aftrekbaar. Ik hoor graag.
10 jan 2019 Kennis

Aflossingsstand berekenen

Snel de aflossingsstand berekenen? Met de invoer van een paar variabelen heeft u direct de aflosstand bepaald.
Marc Rosenboom 4 feb 2020
Handig tooltje
16 dec 2019 Nieuws

Hypotheekschuld na looptijd mogelijk problematisch voor gepensioneerden

Voor vijf tot tien procent van de gepensioneerden met een aflossingsvrije hypotheek, geldt dat de betaalbaarheid van hun restschuld na het verstrijken van de looptijd mogelijk problematisch is. Het opnieuw afsluiten van een langlopende, aflossingsvrije lening is vaak niet mogelijk.
Mario van Teijlingen 16 dec 2019
Ik heb misschien te vlug gelezen maar ik mis in de analyse de hoogte van de schuld als mitigant. Misschien is de last wel een probleem qua inkomen maar kan door verkoop (als de schuld laag is) een aanzienlijk deel van de verwachte probleemgevallen tot in lengte van jaren probleemloos blijven wonen. Ik krijg een beetje paniekerig gevoel (10%-20% problematische betalers vind ik alarmfase 1) van het artikel maar vraag me af of dat terecht is.
22 jun 2020 Helpdesk

Box 3 financiering in plaats van box 1

Vanwege consument moverende redenen is er de wens om een box 3 financiering aan te vragen, in plaats van een box 1, terwijl er wel sprake is van een financiering ter verwerving van een woning. Vraag is of dit verstandig is.
Mario van Teijlingen 27 aug 2019
Dit "bezint eer ge begint" artikel is zeker nuttig. In meer algemene zin geldt dat op je advies is af te dingen als dat zodanig maatwerk blijkt dat bij een volgende levensfase of bij een incident blijkt dat de klant een harnas aan heeft. Dus kom niet bij een bank aan die alleen maar box 1 in een algoritme krijgt.
A.B.A.D. (Angelo) van Nies 26 aug 2019
Voornoemde opsomming is m.i. iets tekort door de bocht nu m.n. er geen onderscheid wordt gemaakt naar de periode vóór of ná het Overgangsregime. M.a.w. was er al een hypothecaire financiering? En dan zijn er nog veel meer aandachtspunten om te voorkomen dat er ook door de adviseur 'blunders' worden gemaakt!!
5 aug 2019 Nieuws

Echtscheiding en hypotheekrenteaftrek

Voormalige echtelieden waren gedurende 2016 ieder voor 50% juridisch eigenaar van een woning. Vanaf 2013 woont de ex-partner niet meer in de woning. Vanaf 1 januari 2014 komen alle lasten alsmede de waardeverandering van de woning voor de rekening en risico van de achterblijvende ex-partner. In geschil is de vraag of de volledige hypotheekrente door de achterblijvende partij fiscaal opgevoerd kan worden, zonder juridisch 100% eigenaar te zijn.
Adam Molengraaf 5 aug 2019
Tot deze uitspraak was het m.i., als volgt: de rente tot de echtscheidingsdatum was voor 50 % aftrekbaar wegens het feit dat in het convenant niets is afgesproken over hypotheekrente in de vorm van alimentatieverplichting. Belangrijk is ook te weten wat in de aangifte over 2014 en 2015 is aangegeven voor de renteaftrek en het EWF. Maar inderdaad normaal gesproken zou degene die voor 50 % eigenaar is ook maar 50 % van de hypotheekrente mogen aftrekken en de overige 50 % vervliegt dan zomaar. Leuk dat het met deze constructie dan wel kan.
5 jun 2019 Nieuws

Gebruik burgerservicenummer (BSN) bij (hypotheek)advies

Het burgerservicenummer (BSN) is een persoonsnummer dat in de eerste plaats bedoeld is voor het contact tussen burgers en de overheid. Organisaties buiten de overheid mogen het BSN alleen gebruiken als dat wettelijk is bepaald. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft een aantal antwoorden gegeven op vragen over BSN.
Nico van der Zee 11 jun 2019
Als het BSN nummer wettelijk vereist is om een overeenkomst tot stand te brengen, dan is het geoorloofd dit op te vragen. Als iemand klant wil worden ,is er een identificatieplicht middels ID of Paspoort. Administratieve procedures hebben tijd nodig,
J.M.G. (Joep) van der Pol 7 jun 2019
Wat een onduidelijk bericht. Ik heb het drie keer gelezen en weet nu nog niet wat wel en niet mag. Pas als iemand klant is, de offertefase, het accepteren van het aanbod in de offerte, het moet wettelijk bepaald zijn, noodzakelijk is voor het verrichten van een rechtshandeling. Het wordt er zo niet duidelijker op.
3 mei 2019 Nieuws

Taxateur overschrijdt grens in verzet tegen wenswaarde

Klager wil zijn huis laten taxeren vanwege een verbouwing, maar vindt de marktwaarde van de taxateur te laag. Hij vraagt om een aangepaste taxatie. De taxateur maakt een 2e rapport met een aanpassing van de waarde na verbouwing.
Charlotte Sijmons 6 mei 2019
tegenwoordig willen de geldverstrekkers toch het liefst dat de geldverstrekker wordt ingevuld op de NWWI aanvraag; is dat dan ook het melden van vertrouwelijke gegevens aan een derde? Of geldt dit niet omdat de klant de NWWIopdracht accepteert waar deze geldverstrekker dan al in is genoemd?
8 okt 2018 Nieuws

MvA inzake Wet bekostiging financieel toezicht 2019

Minister Hoekstra stuurde de Eerste Kamer een memorie van antwoord over regels met betrekking tot de begroting en verantwoording van de kosten van het toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en de Nederlandsche Bank en de financiering van de toezichtkosten (Wet bekostiging financieel toezicht 2019).
Marcel J.F. van Bijsterveld 8 okt 2018
Hummmm "..door systeemprofijt niet uit alg. middelen betaald.." ?! Hoe zit dit dan eigenlijk bij alle mogelijke andere toezichtsystemen ? "...Bij het toezicht op de financiële markten is sprake van systeemprofijt: de partijen die onder dit toezicht vallen hebben gezamenlijk voordeel van het toezicht. Om die reden wordt een uitzondering gemaakt op het uitgangspunt dat de toezichtkosten uit de algemene middelen worden bekostigd..."
18 nov 2019 Kennis

Update rekenmodel - januari 2018 besluit

Het rekenmodel rondom het besluit van Eric Wiebes en Menno Snel is bijgewerkt. Het is nu ook mogelijk om twee relaties in te voeren en de lay out is aangepast.
Wim Groot Kormelink 13 sep 2018
Dank je Edwin, was me nog niet eerder onder ogen gekomen. Top!!!!
14 mei 2018 Helpdesk

Overhevelen box 1 naar box 3 - hypotheekaanvraag

Regelmatig komt de vraag aan de orde of een box 1 schuld (Bestaande eigenwoningschuld regime) overgeheveld kan worden naar box 3 door aflossing en heropname. Voor zover dit mogelijk is, zijn er toch wel een aantal aandachtspunten.
Erwin Klein 16 aug 2018
Als klant bv 50K ewr niet inbrengt ontstaat box 3 schuld. Er zijn 2 leningdelen, 1 tegen 3% en 2 tegen 1.7%. kan hij bij aangifte box 3 deel opgeven in deel 2 tegen 1.7% ( is voordelig voor klant )
Getoond 1 tot 10 van 8986. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2020. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.