Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
1 tot 10 van 5338.
19 sep 2022 Nieuws

Actualisatie diverse 'vraag en antwoord' artikelen

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen heeft op 16 september 2022 V&A 17-008 (Aanwenden oudedagsverplichting voor lijfrente in uitkeringsfase), 17-009 (Afwikkeling oudedagsverplichting bij onderdekking), 17-021 (Prijsgeven van een oudedagsverplichting op ingangsdatum vanwege onderdekking) en 18-004 (Oudedagsverplichting gedeeltelijk aanwenden voor verkrijgen lijfrenteproduct) geactualiseerd.
12 sep 2022 Nieuws

Tweede nota van wijziging bij Wet toekomst pensioenen

Minister Schouten stuurde een tweede nota van wijziging inzake de wijziging van de Wet toekomst pensioenen aan de Tweede Kamer.
9 sep 2022 Nieuws

Publieksmonitor pensioenen kwartaal 2 2022

Met deze publieksmonitor wil het Ministerie van SZW over meerdere jaren de reactie van het Nederlandse publiek op alles wat ze horen en zien over het pensioen inzichtelijk maken.
26 aug 2022 Nieuws

Fiscale behandeling van pensioenuitkeringen van Internationale Organisaties (besluit)

Inwoners van Nederland die een pensioenuitkering ontvangen van een Internationale Organisatie1, dienen voor het vaststellen van hun belastbaar inkomen te beschikken over gedetailleerde informatie over de opbouwfase van het pensioen.
26 aug 2022 Nieuws

Fiscale behandeling van pensioenuitkeringen van Internationale Organisaties (besluit)

Inwoners van Nederland die een pensioenuitkering ontvangen van een Internationale Organisatie1, dienen voor het vaststellen van hun belastbaar inkomen te beschikken over gedetailleerde informatie over de opbouwfase van het pensioen.
26 aug 2022 Nieuws

Website voor publiek over voorgenomen nieuwe pensioenregels

Op de website Onsnieuwepensioen.nl is informatie op hoofdlijnen te vinden over de voorgenomen nieuwe regels voor pensioen. Als de Tweede en Eerste Kamer akkoord gaan, gaan deze regels naar verwachting per 1 januari 2023 in.
18 jul 2022 Nieuws

Stand van zaken Wet toekomst pensioenen

Minister Schouten informeerde de Tweede Kamer over de stand van zaken van het wetsvoorstel voor de Wet toekomst pensioenen inzake eventuele wijzigingen naar aanleiding van de rondetafelgesprekken en de schriftelijke inbreng bij het wetsvoorstel.
18 jul 2022 Nieuws

Opname bedrag ineens

In een kleine Netspar paper wordt o.a. ingegaan op wat een rol speelt bij de interesse om gebruik te maken van deze eenmalige uitkering bij pensionering.
1 jul 2022 Nieuws

Wetsvoorstel herziening bedrag ineens

De wijziging van de Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen in verband met de herziening van de mogelijkheid tot afkoop in de vorm van een bedrag ineens alsmede tot wijziging van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet herziening bedrag ineens) is aan de Tweede Kamer toegezonden.
22 jun 2022 Nieuws

Evaluatie Wet Algemeen Pensioenfonds

Dit rapport beschrijft de resultaten van het onderzoek of de Wet algemeen pensioenfonds de beoogde doelstellingen behaalt.
Getoond 1 tot 10 van 5338. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2022. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.