Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
11 tot 20 van 3549.
17 feb 2021 Nieuws

VEH ondertekent plan bouw miljoen woningen

In de komende tien jaar moeten minimaal 1 miljoen woningen worden gebouwd tegen de schrijnende woningnood. Vereniging Eigen Huis is een van ondertekenaars van de Actieagenda Wonen die dit voor elkaar moet krijgen.
17 feb 2021 Nieuws

Veelgestelde vragen over Conservatrix

Op 8 december 2020 is verzekeraar Conservatrix door de rechter failliet verklaard. Dat gebeurde op verzoek van toezichthouder DNB. Het faillissement is onbevredigend voor alle betrokkenen, in het bijzonder voor de polishouders. Wij kunnen als toezichthouder niet alle vragen hierover beantwoorden omdat wij vanwege de wet gehouden zijn aan geheimhouding; het is goed dat er een externe onafhankelijke evaluatie volgt in opdracht van de minister van Financiën en de Raad van Commissarissen van DNB, aldus de DNB Hieronder de meest gestelde vragen waar wel een antwoord op kan worden gegeven.
16 feb 2021 Nieuws

Onderzoek: Laat samenwoners ook partneralimentatie betalen

Over het antwoord op de vraag of alimentatieplicht ook zou moeten bestaan voor informeel samenlevenden, heerst in theorie en praktijk verdeeldheid. Gelet op de maatschappelijke ontwikkelingen valt volgens de onderzoekers te overwegen een lex specialis in te voeren voor een bepaalde categorie samenlevenden. Voor hen gaat dan een alimentatieregeling gelden, tenzij zij daarvan bij overeenkomst afwijken.
15 feb 2021 Nieuws

Tegemoetkoming Vaste Lasten eerste kwartaal 2021 van start

Mkb-ondernemers die in het eerste kwartaal van 2021 geraakt worden door de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan kunnen vanaf 15 februari (2021) 12:00 uur een aanvraag doen voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL Q1 2021).
15 feb 2021 Nieuws

Loket vierde aanvraagperiode NOW

Werkgevers die een aanvraag willen doen voor de vierde periode van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) kunnen vanaf maandag 15 februari (9.00 uur) terecht bij UWV. Ze kunnen dan een tegemoetkoming in de loonkosten krijgen voor de maanden januari tot en met maart 2021. Vanwege de verlengde lockdown verwacht UWV opnieuw veel aanvragen.
15 feb 2021 Nieuws

Loket vierde aanvraagperiode NOW

Werkgevers die een aanvraag willen doen voor de vierde periode van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) kunnen vanaf maandag 15 februari (9.00 uur) terecht bij UWV. Ze kunnen dan een tegemoetkoming in de loonkosten krijgen voor de maanden januari tot en met maart 2021. Vanwege de verlengde lockdown verwacht UWV opnieuw veel aanvragen.
15 feb 2021 Nieuws

Kifid gaat uitspraken bij publicatie anonimiseren in lijn met rechtspraak

De uitspraken van Kifid zijn voor iedereen na te lezen en terug te vinden op de website van Kifid. De gepubliceerde uitspraken zijn geanonimiseerd. Recent heeft Kifid haar werkwijze voor het anonimiseren van uitspraken van de Geschillencommissie en de Commissie van Beroep aangepast. De vernieuwde werkwijze voor het anonimiseren van uitspraken van Kifid sluit aan bij de manier waarop de rechtspraak haar uitspraken anonimiseert. Het algemene uitgangspunt is en blijft dat gegevens die een natuurlijke persoon direct identificeren worden geanonimiseerd.
11 feb 2021 Nieuws

Ziekteverzuim Q4-2020

Het ziekteverzuim was in het vierde kwartaal van 2020 4,9 procent, het hoogste sinds 2002. Het ziekteverzuim was in de gezondheids- en welzijnszorg met 6,8 procent het hoogst. Vooral onder personeel van verpleeghuizen was het verzuim hoog. In de horeca steeg het verzuim het sterkst. Het verzuim was met 2,8 procent het laagst in de financiële dienstverlening. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.
10 feb 2021 Nieuws

Kamer akkoord met wetsvoorstel telemarketing

De Eerste Kamer is akkoord gegaan met een wetsvoorstel van staatssecretaris Keijzer voor een nieuw systeem van telemarketing. Mensen mogen straks door bedrijven en organisaties niet meer ongevraagd telefonisch worden benaderd voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden.
8 feb 2021 Nieuws

Voortgezette pensioenopbouw na onvrijwillig ontslag

In een 'vraag en antwoord' behandelt het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen de vraag hoe hoog een inkomensvervangende, loongerelateerde uitkering minimaal moet zijn om te kunnen voldoen aan de voorwaarden voor voortgezette pensioenopbouw na onvrijwillig ontslag.
Getoond 11 tot 20 van 3549. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2021. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.