Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
 
30 dec 2015 Nieuws

Inkomen, vermogen en eigen bijdrage 2016 (gesubsidieerde rechtsbijstand en mediation)

Vanaf 1 januari 2016 gelden nieuwe inkomensnormen voor de gesubsidieerde rechtsbijstand en gesubsidieerde mediation. Deze normen zijn van toepassing op toevoegingsaanvragen die zijn ingediend vanaf 1 januari 2016.
10 sep 2015 Nieuws

Kifid: rechtsbijstandverzekeringen en zorgplicht

De zorgplicht van de Assurantietussenpersoon reikt niet zover dat zij, naast het verzoek om het doorgeven van wijzigingen, haar klanten ook moet wijzen op nieuwe, vergelijkbare producten, stelde de Geschillencommissie eerder. De Commissie van Beroep heeft dit standpunt bevestigd.
7 sep 2015 Nieuws

Beroep op gesubsidieerde rechtsbijstand licht gedaald

Het beroep op het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand is in 2014 licht afgenomen. Dit blijkt uit de Monitor Gesubsidieerde Rechtsbijstand 2014, die deze week door de Raad voor de Rechtsbijstand is gepubliceerd.
22 jun 2015 Nieuws

Beantwoording Kamervragen over kosten van gefinancierde rechtsbijstand

Staatssecretaris Dijkhoff (VenJ) beantwoordt vragen over de kosten van de gefinancierde rechtsbijstand.
29 jan 2015 Nieuws

RvS: geen vrije advocaatkeus bij gefinancierde rechtsbijstand

De Raad van State heeft een verzoek om een vrije advocaatkeus ingeval van gefinancierde rechtsbijstand afgewezen. De aanvrager voor rechtsbijstand betoogde dat de rechtbank heeft miskend dat de door de raad gestelde eisen in strijd zijn met artikel 6 van het EVRM. In dat kader voert hij aan dat het recht om een eigen advocaat te kiezen of aan te wijzen een onvervreemdbaar recht is van rechtzoekende, ook al verkeert hij in de positie dat hij een verzoek moet doen om in aanmerking te komen voor door de staat gefinancierde rechtsbijstand.
16 jan 2015 Nieuws

Raad: wetsvoorstel rechtsbijstand vraagt veel van burgers

Een wetsvoorstel dat de kosten van rechtsbijstand aanzienlijk moet verlagen, gaat te sterk uit van zelfredzaamheid van burgers. Mensen die nu nog recht hebben op gesubsidieerde bijstand van een advocaat, moeten volgens dit voorstel eerst proberen eruit te komen met alternatieve oplossingen, buiten de rechter om. In bepaalde familie- en strafrechtelijke kwesties vervalt het recht op gesubsidieerde rechtsbijstand. Maar lang niet iedereen is in staat om voor zijn eigen belangen op te komen, stelt de Raad voor de rechtspraak in een advies over het wetsvoorstel Stelselvernieuwing rechtsbijstand. De toegang tot de rechter moet worden gewaarborgd, vindt de Raad.
5 nov 2014 Nieuws

Internetconsultatie Wetsvoorstel stelselvernieuwing rechtsbijstand

Met dit wetsvoorstel worden maatregelen doorgevoerd om de stelselvernieuwing rechtsbijstand vorm te kunnen geven. Bij echtscheidingszaken wordt het gezinsinkomen leidend voor het verkrijgen van een toevoeging. Voor onvermogende partners die niet zelfstandig een echtscheidingsprocedure kunnen inzetten als de vermogende partner weigert mee te betalen, wordt voorzien in een vangnetregeling om toegang tot het recht te garanderen.
9 okt 2014 Nieuws

Kamervragen over de vrije advocaatkeuze

Staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie) heeft antwoord gegeven op eerder gestelde Kamervragen over de vrije advocaatkeuze bij rechtsbijstandverzekeringen.
3 sep 2014 Nieuws

Derde nota van wijziging bij de Wijzigingswet financiële markten 2015

Minister Dijsselbloem van Financiën stuurt de Tweede Kamer de derde nota van wijziging bij de Wijzigingswet financiële markten 2015. In de wijzigingswet wordt nader ingegaan op de eed of belofte en op de vrije advocaatkeus.
13 mei 2014 Nieuws

Stichting Rechtsbijstandclaim

Met de oprichting van de Stichting Rechtsbijstandclaim heeft een advocatenplatform aangekondigd een collectieve procedure te willen starten tegen rechtsbijstandverzekeraars om hen ertoe te bewegen advocaatkosten die verzekerden in het verleden zelf betaald hebben alsnog te vergoeden. De Stichting roept verzekerden op via de Stichting de kosten te claimen bij rechtsbijstandsverzekeraars. Daarvoor moeten zij zich dan inschrijven bij de Stichting die 95 euro inschrijfgeld rekent. Het is echter helemaal niet nodig om lid te worden van die Stichting, stelt het Verbond van verzekeraars.
Getoond 21 tot 30 van 70. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2021. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.