Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
 
29 nov 2023 Nieuws

Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering

De premies voor 2024 voor de vrijwillige verzekering op grond van de WAO/ WIA/ WW en Ziektewet zijn vastgesteld.
22 sep 2023 Nieuws

Staffelbesluit pensioenen

Dit besluit wijzigt het besluit Staffelbesluit pensioenen van 26 juni 2023.
18 aug 2023 Nieuws

Besluit middeling

In een geactualiseerd besluit is de goedkeuring voor het jaar van overlijden aangepast. Een goedkeuring voor het betrekken van het jaar van migratie in het middelingstijdvak is opgenomen in dit besluit.
19 jul 2023 Nieuws

Implementatiebesluit richtlijn herstelpakket beleggingsondernemingen

Dit besluit wijzigt het BGfo, het Bbbfs en het Besluit marktmisbruik Wft. De wijzigingen van het BGfo hebben onder meer betrekking op het productontwikkelingsproces.
10 jul 2023 Nieuws

Staffelbesluit pensioenen

Dit besluit is een actualisering van het Staffelbesluit pensioenen van 20 december 2019 in verband met de inwerkingtreding van de Wet toekomst pensioenen per 1 juli 2023.
3 jul 2023 Nieuws

Besluit experiment pensioenregeling zelfstandigen

Dit besluit is gebaseerd op artikel 150a van de Pensioenwet. In dat artikel is een experimenteerbepaling opgenomen. Deze bepaling, die met ingang van 1juli 2023 in werking treedt, maakt het mogelijk dat bij wijze van experiment tijdelijk wordt afgeweken van een aantal artikelen in de Pensioenwet.
7 jun 2023 Nieuws

Besluit terugbetaling looninkomsten

Dit besluit beschrijft het fiscale beleid voor ten onrechte ontvangen looninkomsten en voor in eerste instantie terecht ontvangen looninkomsten die later op grond van een afdwingbare verplichting terugbetaald moeten worden.
5 jun 2023 Nieuws

Ontwerpbesluit kinderopvangtoeslag 2024

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag in verband met de indexatie van de toetsingsinkomens en maximum uurprijzen voor de dagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang.
3 mei 2023 Nieuws

Vermijden van dubbele belasting

Dit beleidsbesluit is een actualisering van het besluit van 18 juli 2008 en bevat het beleid over de vermindering tot het vermijden van dubbele belasting onder de toepassing van de belastingverdragen, het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 en andere regelingen ter vermijding van dubbele belasting. In dit besluit zijn beleidswijzigingen aangebracht, nieuwe beleidsbeslissingen opgenomen en standpunten verduidelijkt.
Getoond 11 tot 20 van 214. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.