Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten

Commerciële Aspecten

1 tot 10 van 1120.
24 jun 2022 Nieuws

Aanscherping beloningsregels financiële ondernemingen treedt in werking

Om ervoor te zorgen dat perverse prikkels in de financiële sector worden tegengegaan en het vertrouwen in de financiële sector wordt vergroot, mogen medewerkers van financiële ondernemingen, wiens vaste beloning voor een deel uit aandelen bestaat, die pas na vijf jaar verkopen.
22 jun 2022 Nieuws

PSD2

Minister Kaag deelde de nationale evaluatie van de herziene Richtlijn betaaldiensten (Payment Services Directive, PSD2) met de Tweede Kamer.
13 jun 2022 Nieuws

ACM vraagt reparatie wetgeving betaalrichtlijn

Er zit een weeffout in de wetgeving waardoor de Autoriteit Consument & Markt (ACM) geen effectief toezicht kan houden op Nederlandse banken die weigeren betaalinstellingen uit andere EU landen een betaalrekening aan te bieden. Dat volgt uit een onderzoek dat de ACM uitvoerde naar aanleiding van klachten van betaalinstellingen die geen bankrekening in Nederland konden krijgen. De ACM heeft het ministerie van Financiën gevraagd om de weeffout snel te herstellen.
1 jun 2022 Nieuws

Wijzigingswet financiële markten 2022 (Eerste Kamer akkoord)

Dit voorstel is een verzamelwetsvoorstel dat onderdeel uitmaakt van een in beginsel jaarlijkse wijzigingscyclus van wet- en regelgeving op het terrein van de financiële markten.
30 mei 2022 Nieuws

WagwEU in vier vragen

De WagwEU staat voor de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie. Deze wet, in werking sinds 18 juni 2016, geeft werknemers die naar Nederland zijn gedetacheerd recht op de belangrijkste arbeidsvoorwaarden die ons land biedt.
27 mei 2022 Nieuws

Leidraad en risicomatrix Wwft voor makelaars en taxateurs

In de Leidraad Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) van maart 2022 legt Bureau Toezicht Wwft (BTWwft) uit hoe instellingen invulling kunnen geven aan de naleving van de Wwft.
13 jun 2022 Nieuws

Wet nadere beloningsmaatregelen financiële ondernemingen (EK akkoord)

In dit wetsvoorstel is een aantal wijzigingen van de Wet op het financieel toezicht (Wft) ten aanzien van beloningen in financiële ondernemingen opgenomen. Het gaat hierbij om de wettelijke verplichting voor bestuurders en werknemers van financiële ondernemingen om aandelen die een onderdeel zijn van de vaste beloning voor een periode van vijf jaar niet te verkopen.
20 mei 2022 Nieuws

Borgstelling MKB-kredieten

Minister Adriaansens stuurde de Eerste Kamer en Tweede Kamer het Toetsingskader risicoregelingen Rijksoverheid over de verlenging van de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB).
13 mei 2022 Kennis

Assurantiebelasting

Dit besluit actualiseert en vervangt het besluit van 3 februari 2017 en bevat het beleid over de assurantiebelasting.
9 mei 2022 Nieuws

Kamervragen berichtgeving over het weren van contant geld door banken

Minister Kaag gaf antwoord op Kamervragen over het bericht 'Banken weren contant geld, bedrijven radeloos'.
Getoond 1 tot 10 van 1120. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2022. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.