Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
1 dec 2022 Nieuws

Hoe zit het wel met gespreide schenking jubelton?

In het eerdere Fintool artikel "Verhoogde schenkvrijstelling" beschreven we al de problematiek rondom de verhoogde schenkvrijstelling (Jubelton). Gelukkig hoeven we niet in de pen te klimmen om Kamervragen te stellen en te helpen bij bezwaarschriften. De Belastingdienst heeft met een aanvullende publicatie helderheid geschapen, waarvoor chapeau!
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Belastingplan 2023 - gevolgen vrijstelling eigen woning voor schenking in aaneengesloten kalenderjaren

Het kabinet heeft plannen om de eenmalig verhoogde vrijstelling voor de eigen woning te verlagen per 1 januari 2023 en af te schaffen in 2024. Krijgt u deze schenking in 2022 voor de 1e keer, maar niet het volledige belastingvrije bedrag? En krijgt u de schenking verdeeld over meerdere aaneengesloten kalenderjaren? Dan heeft dit al gevolgen voor uw vrijstelling voor de eigen woning in 2023.

Krijgt u in 2022 voor de 1e keer een schenking voor uw eigen woning? En wil dezelfde schenker u in 2023 nog een aanvullende schenking doen voor uw eigen woning? Dan kunt u voor die schenking in 2023 nog gebruikmaken van het overgebleven deel van de eenmalig verhoogde vrijstelling voor de eigen woning. De eenmalig verhoogde vrijstelling voor de eigen woning is € 106.671 als u de 1e schenking in 2022 krijgt.

Het maakt niet uit of u dit jaar een belastingvrije schenking krijgt die hoger of lager is dan de jaarlijkse vrijstelling in 2022 (€ 5.677 voor een schenking van uw ouder(s) en € 2.274 voor een schenking van andere personen). Wel moet u voldoen aan de voorwaarden en de vrijstelling in 2022 én 2023 aanvragen in de aangifte schenkbelasting.

In 2023 hebt u naast het overgebleven deel van de eenmalig verhoogde vrijstelling, ook nog recht op de jaarlijkse vrijstelling in 2023 (€ 6.035 voor een schenking van uw ouder(s), € 2.418 voor een schenking van andere personen).

Voorbeeld van de maximale vrijstelling

U krijgt in 2022 een schenking van uw grootouders van € 5.000. U gebruikt dit bedrag volledig voor de aflossing van uw eigenwoningschuld.

In de aangifte schenkbelasting 2022 geeft u aan dat u voor deze schenking gebruik wilt maken van de vrijstelling voor de eigen woning.

Als u in 2023 opnieuw een schenking krijgt van uw grootouders, is uw vrijstelling maximaal € 104.089. Dit bedrag bestaat uit:

  • € 101.671, dit is het resterende bedrag van de vrijstelling in 2022 (€ 106.671 min € 5.000)

    U moet het geld dan wel gebruiken voor uw eigen woning.

  • € 2.418, dit is de jaarlijkse vrijstelling in 2023 voor schenkingen van andere personen

U moet de vrijstelling dan ook in 2023 aanvragen in de aangifte schenkbelasting.

Krijgt u de schenking voor de eigen woning in 2022 voor het eerst van uw ouder(s)?

Dan mag u een deel van schenking besteden aan iets anders dan de eigen woning. Wij noemen dit 'het vrij te besteden bedrag'. Dit bedrag is in 2022 € 27.231.

Is de schenking die u in 2022 krijgt van uw ouder(s) lager dan € 27.231 en doet u een beroep op de vrijstelling voor de eigen woning? En krijgt u in 2023 het overgebleven deel van de eenmalig verhoogde vrijstelling plus het jaarlijkse belastingvrije bedrag in 2023? Dan mag u in 2023 alleen het bedrag van de schenking die u kreeg in 2022 vrij besteden plus het bedrag van de jaarlijkse vrijstelling in 2023.

Als u meer besteedt aan een ander doel, betaalt u over het meerdere schenkbelasting.

Voorbeeld van het vrij te besteden bedrag

U krijgt in 2022 een schenking van uw ouders van € 4.000. U gebruikt dit bedrag volledig voor de aflossing van uw eigenwoningschuld. In de aangifte schenkbelasting 2022 geeft u aan dat u voor deze schenking gebruik wilt maken van de vrijstelling voor de eigen woning.

In 2023 krijgt u opnieuw een schenking van uw ouders, nu van € 50.000.

In dit voorbeeld mag u daarvan € 10.035 in 2023 vrij besteden. Dit bedrag bestaat uit € 4.000 (bedrag van de schenking in 2022) plus € 6.035 (jaarlijkse vrijstelling in 2023).

 

Bron: Belastingdienst

 

Gespreide BETALING schenking:

1e schenking in 2021, dan aanvullende schenking(en) in 2022, 2023 mogelijk, mits beroep op verhoogde schenking gedaan wordt.

1e schenking in 2022, dan aanvullende schenking(en) in 2023 mogelijk, zie uitgebreide toelichting hierboven in kader.

1e schenking in 2023, geen gespreide schenking meer mogelijk.

 

Gespreide AANWENDING schenking

1e schenking in 2021, dan aanwending in 2021, 2022, 2023

1e schenking in 2022, dan aanwending in 2022, 2023, 2024

1e schenking in 2023, dan beroep op lagere verhoogde schenkvrijstelling (vrij besteedbaar)

1e schenking in 2024, verhoogde schenkvrijstelling is vervallen, enkel de reguliere jaarlijkse schenkvrijstelling(en)

 

Dit alles mits voldaan aan overige voorwaarden (aangiftes meerdere jaren, aanwending toegestane doeleinden, (restant)vrijstelling, leeftijd (18-40 jaar (inclusief 40e verjaardag zelf , ten tijde van ontvangen/ besteden schenking)).

 

Kortom, de €1 schenking boven de jaarlijkse vrijstelling 'tip' was goed bedoeld, maar feitelijk niet nodig.

 

Bron: Fintool

Lees ook…

Verhoogde schenkvrijstelling

Soms krijgt de Fintool helpdesk een vraag waar niet direct een antwoord op te geven is. Zo kregen we de vraag wat het minimumbedrag is van de schenking dit jaar als gebruik gemaakt wordt van de gespreide betaling van de 'jubelton'.

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.