Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
3 aug 2022 Nieuws

FAQ Transparante arbeidsvoorwaarden

Vanaf 1 augustus 2022 geldt de nieuwe wet Implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Hierdoor krijg je meer inzicht in je arbeidsvoorwaarden. In dit document staan veelgestelde vragen en antwoorden.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Zie onder een FAQ en een Factsheet document.

2. Kosteloze scholing

Welke scholing moet de werkgever op grond van dit wetsvoorstel kosteloos beschikbaar worden gesteld voor werknemers?
Opleidingen die de werkgever op grond van de wet of cao verplicht aan de werknemer moet verstrekken, moeten, kosteloos worden aangeboden. Er mag dus geen studiekostenbeding gelden voor deze opleidingen. Als dat redelijkerwijs mogelijk is, moet de werknemer de mogelijkheid krijgen de opleiding tijdens werktijd te volgen. Bijvoorbeeld scholing die de werknemer moet volgen om met een nieuw computersysteem te kunnen werken dat door de werkgever wordt ingevoerd. Of scholing die de werknemer moet volgen in het kader van een verbetertraject.

Als de werknemer op grond van de wet over een diploma of certificaat moet beschikken om een functie te mogen uitoefenen, moet de werkgever de kosten daarvan dan betalen?
Scholing die noodzakelijk is voor het verkrijgen van een diploma of certificaat waarover de werknemer bij eerste aanvang van de werkzaamheden al dient te beschikken om op grond van een wettelijke bepaling een functie te mogen uitvoeren, is niet per definitie hetzelfde als scholing die de werkgever bij wet aan de werknemer dient te verstrekken. Dit moet expliciet uit de betreffende wet volgen. Ook kunnen de omstandigheden van het geval bepalen of daarvan sprake is of niet.

5. Geen verbod op nevenwerkzaamheden, tenzij objectieve rechtvaardiging

Mag de werkgever de werknemer nog verbieden om nevenwerkzaamheden te verrichten?
De werkgever mag de werknemer in principe niet meer verbieden om nevenwerkzaamheden te verrichten. Dat mag wel als de werkgever in de arbeidsovereenkomst heeft opgenomen dat nevenwerkzaamheden niet zijn toegestaan als de werkgever een objectieve rechtvaardiging heeft om deze werkzaamheden te verbieden.

Wanneer kan de werkgever een objectieve rechtvaardiging hebben om nevenwerkzaamheden te verbieden?
Voorbeelden van een rechtvaardigingsgrond zijn:

  • de nevenwerkzaamheden zijn schadelijk voor de gezondheid en de veiligheid;
  • een verbod op nevenwerkzaamheden is nodig om de vertrouwelijkheid van bedrijfsinformatie van de werkgever te beschermen;
  • de nevenwerkzaamheden veroorzaken een belangenconflict;
  • overschrijding van de normen uit de Arbeidstijdenwet.

 

Bron: Rijksoverheid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

3 aug 2022

Laatst gewijzigd

3 aug 2022

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2022. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.