Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
1 dec 2021 Nieuws

Geschiktheidstoets voor beleggers

Met de publicatie van het rapport 'Uitkomsten onderzoek geschiktheidstoets' wil de AFM ook de ondernemingen die niet bij het onderzoek betrokken waren, aandachtspunten meegeven voor de inrichting en uitvoering van hun geschiktheidstoets. Daarbij is ook de ‘Leidraad advies- en vermogensbeheerdienstverlening’ behulpzaam. Dit is een actualisatie en samenvoeging van eerdere leidraden over de geschiktheidstoets.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Risicobereidheid niet altijd volledig geïnventariseerd

Uit het onderzoek onder 13 ondernemingen blijkt dat de beleggingsdoelstelling en de risicobereidheid niet altijd volledig worden geïnventariseerd. Sommige beleggingsondernemingen hanteren geen of een onvoldoende heldere termijn voor het behalen van de doelstelling. Ook wordt de haalbaarheid van de doelstelling niet altijd voldoende in kaart gebracht. Ongeveer de helft van de ondernemingen inventariseert onvoldoende de bereidheid van klanten ten aanzien van het risico dat zij hun doel niet halen.

Koppeling tussen klantinformatie en belegging nodig

Uit het onderzoek blijkt dat er niet altijd een navolgbare koppeling is tussen alle relevante, specifiek ingewonnen klantinformatie in de geschiktheidstoets en de aanbevolen of beheerde beleggingen. Dat gebeurde bij het systeem van puntentelling, maar ook als de aanbieder zich baseert op zijn professionele beoordeling. Het risico bestaat dat de belegging zo niet aansluit bij de klant. Ondernemingen bleken de systematiek in de meeste gevallen wel uit te kunnen leggen. Zij hebben echter stappen moeten zetten om hun processen te verbeteren, om consistentie te kunnen waarborgen.

De AFM zet ook vraagtekens bij het realiteitsgehalte van soms erg hoge verwachte rendementen op defensieve en neutrale (model)portefeuilles. Mede hierdoor is de AFM dit jaar ook een onderzoek begonnen naar het beleggingsbeleid van beleggingsondernemingen. Hierbij ligt de focus op de berekening van het verwachte rendement en het gebruik van risicomaatstaven voor de samenstelling van portefeuilles.

Geschiktheidsverklaring vaak algemeen van aard

Bijna alle ondernemingen hebben ten slotte in hun geschiktheidsverklaring geen of onvoldoende koppeling gemaakt met de kenmerken van de klant. Hierdoor wordt de geschiktheidsverklaring te algemeen van aard en is hij van weinig toegevoegde waarde voor de klant.

 

Bron: AFM

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

1 dec 2021

Laatst gewijzigd

1 dec 2021

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2022. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.