Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
23 dec 2021 Nieuws

Kwaliteitsborging voor het bouwen (internetconsultatie)

Betere borging van de bouwkwaliteit door introductie van een nieuw systeem voor kwaliteitsborging waarbij de verantwoordelijkheid voor de bouwkwaliteit eenduidiger wordt belegd. Dat is het beoogde effect van de regeling kwaliteitsborging voor het bouwen (Rkb).
 • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
 • Kennisbank met 1000+ artikelen
 • Rekenmodellen en downloads
 • Persoonlijk archief
 • Inclusief Permanent Actueel module!!

In de regeling kwaliteitsborging voor het bouwen (Rkb) wordt geregeld:

 • de opleidingseisen van de kwaliteitsborger;
 • de administratieve organisatie van de kwaliteitsborger:
 • de bewaarplicht van de kwaliteitsborger;
 • de informatieplicht kwaliteitsborger - instrumentaanbieder;
 • het formulier voor de verklaring van de kwaliteitsborger;
 • de verdeelsleutel voor de jaarlijkse bijdrage.

Rkb

De Rkb wijzigt de Regeling Bouwbesluit 2012 (huidig recht) en de Omgevingsregeling. De Omgevingsregeling treedt naar verwachting op 1 juli 2022 in werking. Voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Omgevingswet moet tijdig de toelatingsorganisatie zijn ingesteld. De toelatingsorganisatie moet namelijk voor inwerkingtreding van het stelsel formeel zijn ingesteld om instrumenten voor kwaliteitsborging te kunnen beoordelen en tot het stelsel toe te laten, zodat op voldoende geschikte instrumenten voor kwaliteitsborging en kwaliteitsborgers beschikbaar zijn. Daarom zullen de bepalingen met betrekking tot het instellen van de toelatingsorganisatie in de Woningwet en ook de eisen waaraan instrumenten voor kwaliteitsborging moeten voldoen in het Bouwbesluit 2012 en de Regeling Bouwbesluit 2012 eerder in werking treden. Het streven is deze bepalingen zo spoedig mogelijk na het advies van de Raad van State over het ontwerpbesluit kwaliteitsborging voor het bouwen in werking te laten treden.


Klik hier voor de internetconsultatie.


Bron: Rijksoverheid

23/12/2021: aanvullende documentatie bij downloads toegevoegd.

Lees ook…

Consumentendossier

Aan de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (hierna: Wkb) is – bij amendement - artikel 7:757a aan het Burgerlijk Wetboek (BW) toegevoegd. Hierin staat dat de aannemer bij kennisgeving dat het werk klaar is een dossier moet overleggen over het tot stand gebrachte bouwwerk: het zogenoemde consumentendossier.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

26 nov 2021

Laatst gewijzigd

23 dec 2021

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2022. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.