Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
18 nov 2021 Nieuws

Rijk aan gedragsinzichten

Dit rapport is een uitgave van alle ministeries gezamenlijk, verenigd in het Behavioural Insights Netwerk Nederland (BIN NL). Het laat zien wat de meerwaarde is van het toepassen van gedragsinzichten in beleid, uitvoering, toezicht en communicatie én beschrijft enkele ontwikkelpunten op basis van de huidige ervaringen. Ook pensioenen en hypotheken komen aan bod.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Aflossers van studieschuld melden hun partner bij DUO - pagina 95

Hoe zijn meldingen door gebruikers van de draagkrachtregeling te bevorderen?
Mensen met studieschuld die gebruik maken van de draagkrachtregeling, moeten het doorgeven als ze een partner hebben. Een brief en een e-mail met meerdere gedragstechnieken zorgden voor 16 tot 34 procentpunt meer debiteuren die dat deden in vergelijking tot wie geen brief en e-mail kregen. Daardoor maakten substantieel minder debiteuren oneigenlijk gebruik van de regeling en gingen de maandelijkse aflosbedragen omhoog.

Verantwoorde hypotheekhoogtes - pagina 101

Stuurt het maximale leenbedrag onbedoeld de consumentenkeuzes en hoe is dat tegen te gaan?
Als consumenten zien hoeveel hypotheek zij kunnen krijgen, kan dat ze ertoe aanzetten een hoger bedrag te lenen dan verantwoord is. In dit onderzoek bleek het maximale leenbedrag inderdaad als anker te werken. De onderzochte interventies bleken slechts beperkt effectief in het tegengaan van dit ankereffect.

Financiële dienstverleners vaker vergeleken - pagina 104

Werkt de nieuwe vergelijkingskaart beter dan het bestaande dienstverleningsdocument?
De nieuwe vergelijkingskaart zet consumenten vaker aan tot het vergelijken van financiële dienstverleners dan het bestaande dienstverleningsdocument. Enkel de verandering van naam – van ‘dienstverleningsdocument’ naar ‘vergelijkingskaart’ – zorgt er al voor dat meer consumenten de informatie bekijken.

Pensioenvoornemens waarmaken - pagina 107

Hoe helpen we mensen om hun goede pensioenvoornemens om te zetten in actie?
Tijdens de Pensioen3daagse in november 2020 van Wijzer in geldzaken konden mensen een reminder sturen naar hun toekomstige zelf (in januari 2021). Deze ansichtkaart uit het verleden zorgde ervoor dat in het nieuwe jaar meer mensen de weg wisten te vinden naar www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Goede begeleiding bij keuzes over pensioenopbouw I - pagina 110

Hoe beïnvloeden volgorde en standaardopties de beslissingen om meer of minder in te leggen?
In het nieuwe pensioenstelsel krijgen pensioendeelnemers meer keuzevrijheid. Wat is het effect van nudges in een online omgeving op de inleg van pensioen? Uit dit experiment blijkt dat mensen vaker de eerst aangeboden optie kiezen of de vooraf ingevulde optie, ongeacht wat die optie inhoudt. De volgorde waarin keuzes worden gepresenteerd en de default-settings maken dus verschil.

Goede begeleiding bij keuzes over pensioenopbouw II - pagina 113

Hoe sturen vooringevulde pensioenopties?
Op het oog kleine verschillen in hoe je keuzes voorlegt, kunnen een sterk sturende invloed hebben. Dit bleek al in een eerder experiment over pensioenopbouw (zie I). In dit vervolgexperiment onderzocht de AFM de nudge van een vooringevulde optie. Bijna de helft van de respondenten maakt een andere keuze over hun pensioen afhankelijk van welke optie van tevoren is aangevinkt. Vooringevulde opties zijn bovendien nog bepalender voor pensioendeelnemers met minder financiële kennis.

 

Bron: Rijksoverheid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Gedragseconomie en consumptief krediet

De manier waarop een lening online wordt aangeboden, kan de keuzes van consumenten tijdens het afsluitproces (onverwacht) beïnvloeden.
Dit blijkt uit het AFM rapport ‘Maak verantwoorde leenbeslissing makkelijker: invloed van de online keuzeomgeving op leengedrag’.

Gedragseconomie en de woningmarkt

SEO Economisch Onderzoek heeft een theoretische verkenning gedaan naar de kans dat het benutten van gedragseconomische inzichten het woningmarktbeleid kan verbeteren.

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.