Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
15 apr 2021 Nieuws

Uitwinnen verpande levensverzekering?

Als gevolg van betalingsachterstanden dreigt de woning van een huiseigenaar te worden verkocht. In een hoger beroep (kort geding) heeft de eigenaar een vordering tot schorsing van executie door hypotheekhouder aanhangig gemaakt. Een van de grieven is dat de geldverstrekker eerst de afkoopwaarde van de verpande levensverzekering aan dient te wenden, in plaats van tot executieverkoop over te gaan.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Met grief 3 betoogt [wanbetaler] dat geldverstrekker L. eerst de aan haar verpande levensverzekering had moeten uitwinnen omdat daarmee de gehele betalingsachterstand voldaan had kunnen worden en die wijze van executie voor [wanbetaler] veel minder bezwarend was geweest dan verkoop van zijn woning. [Wanbetaler] beroept zich in dit verband op de zorgplicht die L. tegenover hem heeft.

Oordeel

Ook deze grief faalt. Op zichzelf is het juist dat de redelijkheid en billijkheid die de verhouding tussen partijen beheersen onder omstandigheden kunnen meebrengen dat L. gehouden is een betalingsachterstand te innen via de voor [wanbetaler] minst bezwarende wijze van uitwinning van haar zekerheden.

In dit geval is van dergelijke omstandigheden echter onvoldoende gebleken. Van belang is hierbij dat de levensverzekering gedurende de looptijd van de geldlening ingevolge de toepasselijke algemene voorwaarden in stand dient te blijven.

Van belang is verder dat de uitkering uit de levensverzekering ertoe dient slechts een klein deel van de lening, te weten een bedrag van € 54.770, op de einddatum af te lossen. De rest van de lening, een bedrag van € 148.230, is aflossingsvrij. Door de uitwinning van de levensverzekering zou de gehele lening derhalve aflossingsvrij worden. Eigenlijk zou L. daarmee het ene gat met het andere dichten. Niet valt in te zien dat haar zorgplicht haar daartoe in dit geval verplichtte.

 

Bron: Rechtspraak.nl

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Toestemming afkoop nodig bij verpande polis?

Consument beklaagt zich bij Kifid over het feit dat Verzekeraar medewerking heeft verleend aan het verzoek tot afkoop van zijn verzekering door de pandhouder.

Einde pandrecht melden?

Hoewel Consument de verzekering heeft afgesloten ter meerdere zekerheid van de aflossing van de hypotheek, is de Bank bij het afsluiten van de Verzekering niet als tussenpersoon opgetreden.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

15 apr 2021

Laatst gewijzigd

15 apr 2021

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.