Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
11 feb 2021 Nieuws

Handreiking waardeinvloed corona-maatregelen WOZ-waarde

Corona heeft in beginsel geen effect op de WOZ-waardebepaling voor waardepeildatum 1 januari 2020. Er is één bijzondere situatie dat er wel een effect kan zijn van de door de overheid getroffen covid-19 maatregelen op de WOZ-waarde op waardepeildatum 1 januari 2020. Dat betreft de situatie dat de WOZ-waarde bepaald moet worden naar de toestandspeildatum 1 januari 2021, als gevolg van een bijzondere omstandigheid zoals genoemd in artikel 18 Wet WOZ.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

In een advies van het Erasmus Studiecentrum voor Belastingen Lokale Overheden (ESBL)) aan de toezichthouder, de Waarderingskamer, is dit uitgewerkt met verwijzing naar relevante covid-19 maatregelen en categorieën WOZ-objecten waarvoor dit mogelijk geldt. Het gaat om de sluiting of het opleggen van gebruiksbeperkingen van onder meer: restaurants en cafés, concertzalen, bioscopen, uitgaansgelegenheden, sportaccommodaties, dorpshuizen, musea en theaters e.d.. 

Handreiking

De VNG volgt het standpunt van de Waarderingskamer en het ESBL dat specifieke coronamaatregelen die het gebruik van onroerend zaken beperken een bijzondere omstandigheid kan opleveren die waardering op toestandsdatum kan vereisen. De VNG heeft in overleg met de LVLB een handreiking gemaakt waarin wordt uitgelegd op welke wijze gemeenten bij de genoemde objectsoorten de waarde-invloed van de gebruiksbeperkingen op de toestandsdatum 1 januari 2021 kunnen bepalen.

Uit de handreiking blijkt dat de waardeinvloed van de gebruiksbeperkingen beperkt is en regionaal kan verschillen. In zijn algemeenheid geldt dat vastgoed een langetermijninvestering is. De covid-19 maatregelen raken met name de exploitant van het vastgoed. Soms ook de belegger (in de vorm van tijdelijke huurderving/kwijtschelding/leegstand) of de eigenaar/gebruiker. Maar in alle gevallen tijdelijk.

Het heersende marktbeeld is dat iedereen de specifieke corona-maatregelen ziet als een tijdelijke dip in de exploitatie of huuropbrengsten. Zodra dat weer veilig kan, zullen mensen weer meer gaan reizen, kopen, etc. Eén slecht jaar als gevolg van externe omstandigheden (niet als gevolg van onderliggende economische problemen) zal de waarde van vastgoed niet sterk beïnvloeden.

 

Bron: Waarderingskamer

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Landelijke set taxatiewijzers voor waardepeildatum 1 januari 2020 nu openbaar

De VNG heeft in samenwerking met gemeenten en taxatiebureaus taxatiewijzers opgesteld voor de waardering van bijzondere objecten voor de Wet WOZ naar waardepeildatum 1 januari 2020. De taxatiewijzers bieden informatie voor het systematisch opzetten en onderbouwen van de waardering op basis van kengetallen en vergelijkingsmateriaal. Deze taxatiewijzers zijn nu voor een ieder beschikbaar.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

11 feb 2021

Laatst gewijzigd

11 feb 2021

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2021. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.