Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
18 nov 2020 Nieuws

Leidraad informatieverstrekking bij collectieve waardeoverdracht van pensioen

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) publiceerde de Leidraad informatieverstrekking aan deelnemers bij een Collectieve Waardeoverdracht. Deze leidraad vervangt het huidige document Uitgangspunten voor informatieverstrekking aan deelnemers bij een Collectieve Waardeoverdracht op grond van artikel 83 en 84 PW per 1 januari 2021.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Vanaf dat moment verhoogt de AFM haar aandacht voor deze informatieverstrekking, ook met het oog op de komende herziening van het Pensioenstelsel.

De leidraad geeft pensioenuitvoerders duidelijkheid over de wijze waarop zij moeten communiceren met pensioendeelnemers over de gevolgen van een collectieve waardeoverdracht. Vanaf 1 januari 2021 verhoogt de AFM haar aandacht voor de communicatie aan deelnemers door pensioenuitvoerders bij een collectieve waardeoverdracht.

Belang van informatie aan deelnemers

Een deelnemer heeft belang bij tijdige, duidelijke, evenwichtige en correcte informatie van zijn pensioenuitvoerders. Dit is bij een collectieve waardeoverdracht juist van belang omdat het opgebouwde pensioen van een deelnemer over kan gaan naar een andere uitvoerder of een andere regeling. De informatie moet hem voldoende inzicht geven in de gevolgen voor zijn pensioen. Bij een collectieve waardeoverdracht op verzoek van de werkgever, heeft de deelnemer deze informatie ook nodig om te beoordelen of hij gebruik wil maken van zijn wettelijke bezwaarrecht.

Samenwerking AFM en DNB

De AFM en DNB  hebben beiden een toezichtrol bij een voorgenomen collectieve waardeoverdracht. Zowel bij een overdracht volgens artikel 83 als artikel 84 van de Pensioenwet. De AFM beoordeelt de deelnemerinformatie en DNB beoordeelt de (financiële) consequenties voor de overdragende en ontvangende pensioenuitvoerder, en de over te dragen groep deelnemers. Beide toezichthouders werken samen.

 

Bron: AFM

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Individuele waardeoverdrachten 2021

De Pensioenfederatie heeft de waardeoverdrachtfactoren voor 2021 vastgesteld.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

18 nov 2020

Laatst gewijzigd

18 nov 2020

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2021. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.