Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
12 nov 2020 Nieuws

Wet vereenvoudiging beslagvrije voet

De Wet vereenvoudiging beslagvrije voet treedt per 1 januari 2021 in werking.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Nieuwe rekenwijze beslagvrije voet

Met de Wvbvv wordt een standaard rekenwijze geïntroduceerd waarbij de beslagvrije voet op basis van broninformatie wordt berekend. Daarbij wordt vanuit data uit de Basis Registratie Personen (BRP) de leefsituatie en vanuit data uit de polisadministratie het inkomen van de leefeenheid herleid. Met deze data wordt vervolgens via een wettelijk vastgelegde rekenformule de basis beslagvrije voet op uniforme wijze berekend.

De rekentool

Gemeenten maken allemaal gebruik van de wettelijke rekenformule middels een uniforme rekentool die zij gaan afnemen. Dit is een centrale voorziening die gevalideerde berekeningen maakt en waarop de gemeente zal moeten aansluiten om de beslagvrije voet altijd solide en juist te kunnen vaststellen.

Coördinerende deurwaarder (CDW)

De Wvbvv introduceert een zogenaamde volgorde regeling. Deze volgorde regeling schrijft wettelijk voor op welk periodiek inkomen u – in een situatie waarin de schuldenaar over meerdere vormen van periodiek inkomen beschikt – beslag dient te leggen. Als voorbeeld: bij een combinatie van uitkering met loon uit arbeid schrijft de regeling beslag op de uitkering voor. Een beslag in strijd met de volgorde regeling is vernietigbaar. De volgorde regeling is erop gericht bij meervoudige beslagen, de beslagen zo veel mogelijk bij een en dezelfde derde te centreren, zodat beslagleggende partijen op de hoogte zijn van elkaars incasso activiteiten. Bij zo’n samenloop wordt één beslagleggende partij de coördinerende deurwaarder (CDW) die het aanspreekpunt is voor de schuldenaar voor wat betreft de beslagvrije voet. In deze nieuwe rol stelt de CDW voor alle beslagleggende partijen de beslagvrije voet vast, coördineert hij de inning en de eventuele verdeling van de afdracht1. Deze CDW communiceert ook met de andere beslagleggers. Dit maakt het overzichtelijker voor de schuldenaar.

95% bijstandsnorm

Op basis van de nieuwe wet dient in een beslag situatie een schuldenaar in ieder geval 5% van zijn totale netto-inkomsten uit arbeid of uitkering in te zetten voor de aflossing van zijn schulden. Bij lage inkomens bedraagt de beslagvrije voet daardoor 95% van dit inkomen. Dit geldt evenzo bij verrekening van een vordering met de bijstandsuitkering. De te hanteren beslagvrije voet is dan gelijk aan 95% van de bijstandsnorm, ook wanneer de kostendelersnorm speelt. Daar waar anders dan onder de huidige regelgeving, de nieuwe wet vanwege deze 95%-regel wel verhaal gaat bieden, wordt aangeraden de schuldenaar tijdig over de nieuwe afloscapaciteit te informeren.

 

Bron: Rijksoverheid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Herziening van beslag- en executierecht biedt schuldenaar meer zekerheid (oktober 2020)

De wet die onder meer moet voorkomen dat mensen met schulden onder het bestaansminimum terechtkomen, treedt gefaseerd in werking. Als er beslag op iemand zijn spullen wordt gelegd voor de verkoop dan moet er wel iets overblijven om van te leven.

Wet vereenvoudiging beslagvrije voet en verbreding beslagregister

Staatssecretaris Van Ark stuurde de Tweede Kamer een brief over de implementatie (invoering) van de Wet vereenvoudiging toeslagvrije voet en verbreding beslagregister.
Tevens zijn Kamervragen beantwoord over de positie van mensen met schulden in de coronacrisis.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

12 nov 2020

Laatst gewijzigd

12 nov 2020

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2021. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.