Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
24 jul 2020 Nieuws

Gerealiseerd aantal banen van banenafspraak

Werkgevers hebben tussen 1 januari 2013 en 1 april 2020 in totaal 58.763 banen gerealiseerd voor mensen die in de doelgroep banenafspraak vallen: 50.571 banen via een regulier dienstverband en 8.192 extra banen via een uitzendcontract of detachering. Dit blijkt uit de Regionale UWV-trendrapportage Banenafspraak. De doelstelling van de banenafspraak voor 2020 is het realiseren van 67.500 extra banen.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019 zijn er in het eerste kwartaal van 2020 3.029 minder banen. In de voorgaande jaarovergang nam het aantal banen ook af en wel met 1.411. Dit komt doordat veel tijdelijke contracten in december aflopen. UWV heeft geen informatie over de reden van het baanverlies en dus ook niet over de relatie met Covid-19. Nadere analyse laat zien dat 1.545 personen hun werk hebben verloren van het vierde kwartaal 2019 op het eerste kwartaal 2020. Het baanverlies wordt dus voor een groot deel veroorzaakt door een verlies van werkzame uren.

4 rapportages

  • De Regionale trendrapportage Banenafspraak geeft aan hoe de omvang van de doelgroep banenafspraak zich ontwikkelt en hoeveel banen van de banenafspraak er gerealiseerd zijn per arbeidsmarktregio.
  • De Rapportage beschut werk heeft als doel om arbeidsmarktregio’s te informeren over de voortgang van het aan het werk helpen van mensen die aangewezen zijn op beschut werk. Het gaat hierbij om mensen die zoveel (structurele) begeleiding of aanpassing van de werkplek nodig hebben, dat niet van een reguliere werkgever mag worden verwacht dat hij deze mensen in dienst neemt.
  • De Factsheet Banenafspraak is bedoeld als verdieping op de regionale trendrapportage banenafspraak en zoomt vooral in op (het verloop van) het aantal werkzame personen.
  • De publicatie Transparantie van klantprofielen geeft inzicht in de ontwikkeling van het aantal mensen behorende tot de doelgroep van de banenafspraak dat door UWV en gemeenten (anoniem) voor het voetlicht wordt gebracht.

 

Bron: UWV

Lees ook…

Brochure 'Mensen met een beperking aan de slag helpen' geactualiseerd

AWVN heeft de brochure ‘Mensen met een beperking aan de slag helpen’ geactualiseerd en vernieuwd. De brochure focust zich op het aan werk helpen van mensen met een beperking die vallen onder de banenafspraak en de Quotumwet. De update was nodig, omdat er in de afgelopen periode veranderingen in de wet- en regelgeving hebben plaatsgevonden.

Resultaten Banenafspraak 2019

Werkgevers hebben samen in 2019 61.615 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking gerealiseerd. Dat is 6.615 meer dan afgesproken. Dit blijkt uit de resultaten van de banenafspraak die staatssecretaris Van Ark naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Kennisdocument Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten (voorjaar 2020)

Het kabinet heeft met sociale partners een afspraak gemaakt om extra banen voor mensen met een beperking te creëren. Dit document geeft de hoofdlijnen van deze afspraken weer.

Trendrapportage banenafspraak Q4-2019

Gemeenten, werkgevers en andere betrokkenen hebben behoefte aan inzicht in de voortgang van de banenafspraak en beschut werk op regionaal niveau. Daarom publiceert UWV op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Werkkamer ieder kwartaal de regionale rapportages banenafspraak en beschut werk.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

24 jul 2020

Laatst gewijzigd

24 jul 2020

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2020. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.