Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
9 apr 2020 Nieuws

Vastlegging informeren consumenten

Consumenten stellen dat de Bank haar zorgplicht heeft geschonden door Consumenten niet te informeren over een fiscale wetswijziging. De Bank heeft Consumenten een brief gestuurd met informatie over de fiscale wetswijziging, maar Consumenten geven aan dat zij deze brief niet ontvangen hebben.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

De Commissie overweegt in een tussenuitspraak dat het aan de afzender (in dit geval: de Bank) is om aan te tonen dat de geadresseerde (in dit geval: Consumenten) de brief ontvangen heeft. De Commissie stelt de Bank in de gelegenheid om aan te tonen dat Consumenten de brief ontvangen hebben.

Indien de Bank er niet in slaagt om te bewijzen dat de brief van 15 februari 2013 Consumenten heeft bereikt en de brief geen werking heeft gehad, moet het ervoor gehouden worden dat de Bank zodoende is tekortgeschoten in haar informatieverplichting jegens Consumenten en gehouden is de daaruit voortvloeiende toekomstige schade te vergoeden. De Commissie draagt de Bank op zich nader uit te laten over de door Consumenten ingediende schadevordering.

Website

Daarnaast heeft de Commissie zich uitgelaten over de vraag of de Bank enkel door plaatsing van een publicatie over de fiscale wetswijzing op haar website aan haar informatie-verplichting heeft voldaan. Naar het oordeel van de Commissie vraagt de informatieplicht op grond van artikel 4:20 lid 3 Wft om een actieve informatieverstrekking waarbij de Bank de informatie naar Consumenten brengt. De enkele publicatie op een website kan niet worden gelijkgesteld met het verstrekken van die informatie. Daarmee is de informatie nog niet in het bezit van Consumenten, omdat zij zelf actie moeten ondernemen om deze informatie tot zich te nemen.

KEW

De invoering van de Wet herziening fiscale behandeling eigen woning per 1 januari 2013 (hierna ook wel aangeduid als “de fiscale wetswijziging”) heeft ertoe geleid dat het KEW regime voor na 31 december 2012 afgesloten kapitaalverzekeringen is komen te vervallen. Omzetting van op 31 december 2012 bestaande kapitaalverzekeringen in een KEW bleef tot 1 april 2013 mogelijk. Tot 1 april 2013 kon de kapitaalverzekering derhalve worden aangemerkt als KEW. Daarna was het wettelijk niet meer toegestaan.

De Verzekering is bij de aanvraag noch daarna ooit aangemerkt als KEW.

Omgekeerde bewijslast

Indien de Bank er niet in slaagt om te bewijzen dat de brief van 15 februari 2013 Consumenten heeft bereikt en de brief geen werking heeft gehad, moet het ervoor gehouden worden dat de Bank zodoende is tekortgeschoten in haar informatieverplichting jegens Consumenten en gehouden is de daaruit voortvloeiende toekomstige schade te vergoeden. De Commissie draagt de Bank op zich nader uit te laten over de door Consumenten ingediende schadevordering.

 

Bron: Kifid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Informatieplicht bij bemiddelaar of geldverstrekker?

Consument stelt dat (de rechtsvoorganger van) de Bank haar zorgplicht heeft geschonden door Consument niet te informeren over een fiscale wetswijziging (het niet meer kunnen afsluiten van een KEW. Relatie had een box 3 levensverzekering).

Afwijken automatische renteverlenging? Wijzingsformulier aangetekend versturen.

Consument stelt dat zij het wijzigingsformulier (afwijkende rentevaste periode) heeft ingevuld en haar adviseur het formulier aan de Bank heeft verzonden.
Vanwege het aflopen van de rentevastperiode van twee leningen op 1 april 2019, heeft de Bank Consument bij brieven van 19 december 2018 en 27 december 2018 renteverlengingsvoorstellen gestuurd.

Volstaat aangetekende brief verzenden?

Een eigenaar ('eigenaar appartement') van een bedrijfspand en een afzonderlijke bovenwoning (appartement) had in 2010 het bedrijfspand verkocht aan 'koper bedrijfspand'. Bij deze koop hebben partijen in een akte een bepaling opgenomen dat de eigenaar ['eigenaar appartement'] van de bovenwoning onder algemene titel verplicht zich jegens de koper ['koper bedrijfspand'] om bij een voorgenomen verkoop en levering van het te verkopen registergoed of een deel daarvan, dit vooraf bij aangetekend schrijven te koop aan te bieden aan de koper ['koper bedrijfspand'], zulks voor een koopsom, die in onderling overleg tussen de ondergetekenden zal worden vastgelegd.

Wanbetaling? Dan aangetekende brief versturen.

Consument heeft sinds 21 juni 2010 een woonlastenverzekering bij Verzekeraar. Op 24 september 2018 heeft Verzekeraar Consument geïnformeerd dat de premies met betaaldatum 21 juli 2018 en 21 augustus 2018 niet konden worden afgeschreven en heeft Verzekeraar aangegeven dat de premie bij de eerstvolgende incasso wordt geïnd. Deze incasso mislukt wederom.

Kifid: onvolledig advies lifetimevrijstelling SEW

Consument is - na advies van de tussenpersoon - in 2012 een bankspaarhypotheek aangegaan. In 2014 is gebleken dat hij niet is geïnformeerd over de belastingheffing aan het einde van de looptijd van de lening. De tussenpersoon dient de door Consument te lijden schade, rekening houdend met de omstandigheden en vast te stellen naar redelijkheid, te vergoeden.

Kifid: niet meer kunnen verhogen SEW valt bank niet aan te rekenen

In een Kifid uitspraak is een consument in het ongelijk gesteld. De klager stelde dat de bank de consument onvoldoende geïnformeerd had over het niet meer kunnen verhogen van de inleg van een SEW (waarbij het garantiekapitaal verhoogd werd).

Kifid: fiscale wetgeving niet aan geldverstrekker toe te rekenen

Een consument heeft een klacht ingediend bij Kifid doordat volgens consument de Bank tekort is geschoten jegens hem in acht te nemen zorgplicht door ten tijde van het financieringstraject rond de Spaarhypotheek in 2002 en/of in 2008 hem niet dan wel onvoldoende te informeren over de mogelijke risico’s bij vervroegd en geheel aflossen van de Spaarhypotheek.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

9 apr 2020

Laatst gewijzigd

9 apr 2020

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.