Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
6 dec 2019 Nieuws

VEH onderzoek gemeentelijke belastingen 2020

Landelijk stijgt de onroerendezaakbelasting (ozb) volgend jaar met gemiddeld 4 %; bijna twee keer zoveel als in 2019 en ver boven het door het CBS verwachte inflatiecijfer van 1,3 %. In een representatieve steekproef onder 113 gemeenten gaat in een 12-tal gemeenten de belasting op het eigen huis zelfs met meer dan 10 % omhoog. Ook de afvalstoffenheffing stijgt landelijk met 8 % fors.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Gemiddeld betalen huiseigenaren volgend jaar 4 % meer onroerendezaakbelasting (van €293 naar €305). De onderlinge verschillen tussen gemeenten zijn groot: in Nijmegen betaalt een huiseigenaar gemiddeld drie keer zoveel ozb (€568) als in Sliedrecht (€189). In 8 van de 113 onderzochte gemeenten daalt de ozb in 2020 licht; het meest in Noordwijk met 3,7 % (- €13).

Wmo en jeugdzorg vaak oorzaak hogere ozb

Gemeenten zeggen steeds meer geld nodig te hebben om de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) uit te voeren. De oplopende kosten, samen met tekorten bij de jeugdzorg, worden vaak genoemd als aanleiding voor een ozb-tariefverhoging.

'Het hek is van de dam als oplopende budgettaire problemen in het sociale domein op huiseigenaren worden afgewenteld via een hogere ozb', zegt directeur belangenbehartiging Rob Mulder van Vereniging Eigen Huis. 'De bekostiging van WMO en Jeugdzorg is een zaak tussen de Rijksoverheid en gemeentelijke overheden. Zij moeten dit onderling regelen, laat de huiseigenaar hier buiten.'   

Afvalstoffenheffing ruim 8 % duurder

De afvalstoffenheffing wordt volgend jaar met gemiddeld 8,2 % (+ €20) opvallend veel duurder. Om gescheiden afvalinzameling en hergebruik te bevorderen en het verbranden van restafval te ontmoedigen betalen gemeenten sinds vorig jaar €31 belasting per 1.000 kilo restafval. Voorheen was dit €13. Deze kostenverhoging wordt door veel gemeenten via de afvalstoffenheffing doorberekend aan huishoudens.

Totale woonlasten landelijk 4,4 % omhoog

De gecombineerde aanslag van ozb, afvalstoffen- en rioolheffing stijgt volgend jaar gemiddeld met 4,4 % Naast Laarbeek stijgen de woonlasten fors in Oldebroek met 23 % (+ €152) en Goirle met 13 % (+ €99). In slechts een drietal gemeenten dalen de woonlasten licht; in Loppersum en Nijkerk beiden met €6. Het grootst is de daling in Urk met 2,1 % (- €19).

Over het onderzoek

De woonlasten voor huiseigenaren bestaan uit onroerendezaakbelasting (ozb), afvalstoffen- en rioolheffing. Huurders betalen wel afvalstoffen- en rioolheffing, maar geen ozb. Vereniging Eigen Huis doet jaarlijks tweemaal onderzoek naar de gemeentelijke woonlasten.

 

Bron: VEH

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Introductie benchmark woonlasten in 2020

Het Rijk heeft met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) afgesproken dat vanaf 2020 een benchmark woonlasten wordt ingevoerd om jaarlijks de ontwikkeling van de lokale lasten inzichtelijker te maken. De verwachting is dat met de geïntroduceerde vergelijking en de versteviging van het lokale debat de benchmark een effectiever instrument is om de gematigde lastenontwikkeling te borgen.

Atlas van de Lokale Lasten 2019

Een huishouden met een eigen woning betaalt dit jaar gemiddeld 2,7 procent meer belasting aan de gemeente, de provincie en het waterschap. De gemeentelijke lasten stijgen gemiddeld 3,5 procent, de waterschapslasten 2,3 procent en de provinciale lasten 0,3 procent. Dit blijkt uit de Atlas van de Lokale Lasten.

Lokale Lasten Calculator maakt vergelijken lokale lasten eenvoudiger

Voor het eerst kan iedere Nederlander nu zonder moeite zien hoeveel hij of zij moet betalen aan gemeente, provincie en waterschap. Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van Lagere Overheden (COELO) van de Rijksuniversiteit Groningen heeft de eerste uitgebreide Lokale Lasten Calculator gepresenteerd. Hiermee zijn de lokale lasten die in verschillende plaatsen worden geheven heel gemakkelijk online te vergelijken. Ook is te zien hoeveel de gemeenten ontvangen van het Rijk.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

6 dec 2019

Laatst gewijzigd

6 dec 2019

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2021. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.