Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
17 okt 2019 Nieuws

Geen economische levering, deels geen hypotheekrenteaftrek

Het Gerechtshof Amsterdam heeft een uitspraak gedaan over de hypotheekrenteaftrek. Een voormalig echtpaar was gezamenlijk eigenaar. De achterblijvende partij (X) heeft de volledige hypotheekrente betaald en deze als aftrekpost opgevoerd.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

X is tot 6 september 2011 gehuwd geweest met mevrouw [Y] (hierna: ex-echtgenote). Beiden waren in 2014 en 2015 voor de onverdeelde helft eigenaar van de woning aan het adres [adres] te [Z] (hierna: de woning). Eiser en zijn ex-echtgenote waren in 2014 en 2015 geen fiscaal partner. Eiser heeft gedurende 2014 en 2015 in de woning gewoond. Zijn ex-echtgenote is met ingang van 18 september 2012 uit de woning vertrokken. De woning is begin 2016 verkocht.

In het kader van de echtscheiding hebben X (achterblijvende partij/bewoner) en zijn ex-echtgenote (vertrokken partij) een echtscheidingsconvenant opgesteld. In dit convenant hebben eiser en zijn ex-echtgenote over en weer afstand gedaan van hun rechten op alimentatie ten opzichte van elkaar.

Convenant

In artikel 9 van het echtscheidingsconvenant is het volgende bepaald:
"Zoals in art. 6 lid 2 vermeld wordt de echtelijke woning (adres [adres] ) niet verdeeld, en wordt vooralsnog door beide partijen bewoond.
De hypothecaire leningen worden niet toegescheiden en de bank ontslaat de vrouw derhalve niet uit haar hoofdelijke verplichtingen jegens de hypotheekhouder.

Bij de uiteindelijke verkoop komen de kosten verbonden aan deze verkoop van de onroerende zaak voor gezamenlijke rekening van partijen. Het resterende saldo na verkoop zal evenredig over beide partijen worden verdeeld.
Tot het moment van verkoop verplicht de bewoner zich om de woning te onderhouden en te verzekeren op dezelfde wijze als voor het moment van de echtscheiding.

Zero sum1

"X" stelt dat hij heeft begrepen dat hij een en ander gelet op de wetsystematiek niet op de juiste manier met zijn ex-echtgenote heeft geregeld. Hij wijst erop dat achteraf beschouwd de juiste oplossing was geweest als in het echtscheidingsconvenant een “cirkelconstructie” was afgesproken in de zin dat hij en zijn ex-echtgenote ieder 50% van de volledige hypotheekrente hadden betaald en hij 50% van het bedrag aan hypotheekrente als partneralimentatie aan zijn ex-echtgenote had betaald. Zijn ex-echtgenote zou dan de ontvangen alimentatie als inkomen hebben moeten opgeven en dan had zij de door haar betaalde 50% van de hypotheekrente wel van haar inkomen kunnen aftrekken, waarmee de cirkel rond was geweest. Voor de “schatkist” zou het financieel effect tussen de manier waarop het is gelopen en de manier waarop het blijkbaar had moeten worden geregeld een marginaal verschil betekenen.

Juist uitgangspunt

De inspecteur stelt zich op het standpunt dat de rechtbank een juiste beslissing heeft genomen. Nu belanghebbende en zijn ex-partner in de onderhavige jaren beiden onverdeeld eigenaar waren van de woning komt aan belanghebbende voor die jaren een aftrek van hypotheekrente toe voor de helft van de hypotheekschuld. Daaraan doet niet af dat indien belanghebbende en zijn ex-partner een zogenoemde ‘cirkelconstructie’ zouden zijn overeengekomen, hij in aanmerking had kunnen komen voor een persoonsgebonden aftrek (partneralimentatie) ter grootte van de (andere) helft van de hypotheekrente. Uit het echtscheidingsconvenant volgt immers dat voor deze weg niet is gekozen.

Beslissing

De rechter stelt de Belastinginspecteur in het gelijk en stelt de hypotheekrenteaftrek op 50%, conform het aandeel van belastingplichtige in de woning.

 

Bron: Rechtspraak.nl

Fintool1 - Cirkelconstructie

[Fintool: de man had 50% van de hypotheekrente als betaalde alimentatie willen opvoeren. De vrouw had deze ontvangen alimentatie als belast inkomen op moeten voeren. Met de ontvangen alimentatie kon zij haar aandeel in de hypotheekrente voldoen. Effectief vallen de aftrekpost en belaste post 'tegen elkaar weg', behoudens IB tariefverschillen. Per saldo levert het geen IB voordeel op, evenals in de huidige situatie waarbij de man de gehele hypotheekrente voor zijn rekening neemt. Daarnaast werkt deze constructie niet, doordat er geen alimentatieverplichting is vastgelegd.]

X: betaalt €500 hypotheekrente

Y: betaalt €500 hypotheekrente, na 24 maanden (echtscheidingsregel) geen aftrekpost meer

X: betaalt €500 alimentatie, aftrekpost, stel IB% 40%, teruggave €200

Y: ontvangt €500 alimentatie, waarmee aandeel in hypotheekrente betaald kan worden.

Y: betaalt IB heffing

Voordeel: X betaalt 'slechts €300 netto aan ex-partner, in plaats van €500 aan de bank. Per saldo een plus van €200

Nadeel: Y ontvangt €500 alimentatie, betaalt IB €200 en betaalt geldverstrekker €500. Per saldo een min van €200

Gezamenlijk nihil.

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar als u bent ingelogd. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Rechtspraak Hoger beroep hypotheekrenteaftrek bij echtscheiding

Een vrouw heeft de gemeenschappelijke woning verlaten en gaat elders wonen. De man (blijft achter in de woning) levert niet het bewijs dat hij op grond van een met de vrouw gemaakte afspraak haar deel van de hypotheekrente als alimentatie heeft betaald. Ook is er geen bewijs dat de woning vanaf datum feitelijke scheiding economisch geheel het eigendom van de man was.

Einde relatie en hypotheekrenteaftrek

De ex-partner heeft de woning op 1 juli 2009 verlaten. Belanghebbende is in de woning blijven wonen en heeft in 2016 de onverdeelde helft van de woning van de ex-partner overgenomen en de financiering geheel op zich genomen. In geschil is de opgevoerde aftrekpost in 2013, waarbij belastingplichtige 100% van de hypotheekrente als aftrekpost opvoerde.

Echtscheiding en hypotheekrenteaftrek

Voormalige echtelieden waren gedurende 2016 ieder voor 50% juridisch eigenaar van een woning. Vanaf 2013 woont de ex-partner niet meer in de woning. Vanaf 1 januari 2014 komen alle lasten alsmede de waardeverandering van de woning voor de rekening en risico van de achterblijvende ex-partner. In geschil is de vraag of de volledige hypotheekrente door de achterblijvende partij fiscaal opgevoerd kan worden, zonder juridisch 100% eigenaar te zijn.

Vervolgvraag op aandachtspunten economische overdracht

Een Fintool lezer stelt terecht de vraag of er sprake moet zijn van een annuïtaire aflossing bij een economische verwerving, daar dit niet in de uitspraak van de rechtbank tot uiting is gekomen.

Aandachtspunten bij economische levering voormalige echtelijke woning

In een uitspraak van de rechtbank is de hypotheekrenteaftrek toegekend op basis van 'economisch eigendom'. De uitspraak bevestigt wat wettelijk reeds is vastgelegd. Hieronder een paar aandachtspunten.

Echtscheiding, hypotheekrente en alimentatie

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft een uitspraak gedaan over de aftrek van de betaalde hypotheekrente door de vertrokken echtgenoot.

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2019. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.