Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
10 mei 2019 Nieuws

Dubbele rentekorting in renteaanbod rechtsgeldig?

Via een tussenpersoon hebben Consumenten een hypothecaire geldlening afgesloten bij de Bank. Daarbij heeft de Bank een onjuist renteaanbod gedaan, door daarin een duurzaamheidskorting van 0,4 procentpunt te verlenen.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

De Commissie heeft de vraag te beantwoorden of Consumenten er gerechtvaardigd op mochten vertrouwen dat aan hen de rente geoffreerd zou worden die genoemd werd in het renteaanbod.

Drie partijen

De Commissie merkt op dat in dat kader van belang is de juridische verhouding tussen drie partijen, namelijk de Bank als aanbieder van de geldlening, adviseur als hulppersoon van Consumenten en tot slot Consumenten zelf.
De wetenschap en fouten van adviseur worden toegerekend aan Consument.

Kennis adviseur acceptatievoorwaarden

In dat kader heeft de Bank er naar het oordeel van de Commissie terecht op gewezen dat het op de weg van de adviseur lag om bekend te zijn met de acceptatievoorwaarden die door de Bank werden gehanteerd. Bij een eventuele onduidelijkheid mag worden verwacht van een adviseur dat deze contact opneemt met de geldverstrekker en vragen stelt, zeker als Consumenten zelf over de in de renteofferte dubbel verleende duurzaamheidskorting aan de adviseur vragen stellen

Dubbel

In dat kader acht de Commissie van belang dat uit het klachtdossier blijkt dat adviseur ook heeft geconstateerd dat de duurzaamheidskorting tweemaal verstrekt werd. In een dergelijk geval is het aan adviseur om nadere vragen te stellen aan de Bank en na te gaan of het werkelijk de bedoeling was de korting dubbel te verstrekken. Door die vragen niet te stellen mocht adviseur er niet op vertrouwen dat de rentetarieven klopten. Bij het voorgaande komt nog dat, anders dan Consumenten betogen, de Energieprestatie Coëfficiënt van ten hoogste 0,4 niet gelezen kan worden als een duurzaamheidskorting van 0,4%.

Beslissing

De Commissie oordeelt dat Consumenten geen rechten mochten ontlenen aan het renteaanbod, omdat hun adviseur had moeten weten dat het renteaanbod niet klopte.


Bron: Kifid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Opgave geldverstrekker onjuist

Een consument wenst rechten te ontlenen aan een eerdere mededeling van de geldverstrekker richting de notaris dat de geldlening was afgelost. De Bank heeft zich op het standpunt gesteld dat zij een fout heeft gemaakt, maar dat deze fout de Bank niet bindt.

Geen rechten ontlenen aan telefonisch onderhoud klantenservice

Consument heeft in een telefoongesprek aan de Bank gevraagd of hij met zijn hypothecaire geldlening - die hij via bemiddeling door de Bank bij een andere bank heeft afgesloten - in aanmerking komt voor de rentekorting die de Bank verstrekt aan klanten die actief een betaalrekening van de Bank gebruiken. De Bankmedewerker heeft hierop bevestigend geantwoord en heeft vervolgens een betaalrekening voor Consument geopend.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

10 mei 2019

Laatst gewijzigd

10 mei 2019

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.