Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
2 mei 2019 Nieuws

Administratiekosten en dossiervorming

Na haar echtscheiding was Consument nog met haar ex-partner hoofdelijk verbonden voor hun hypothecaire geldlening. Consument heeft in juli 2015 de Adviseur de opdracht gegeven ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de ex-partner te bewerkstelligen. Omdat in januari 2017 het ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid nog niet verleend was, heeft Consument een andere hypotheekadviseur benaderd, die ervoor gezorgd heeft dat het ontslag in mei 2017 verleend werd. Consument spreekt de Adviseur aan uit hoofde van zijn zorgplicht en vordert schadevergoeding.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

De Adviseur verweert zich met de stelling dat het ontslag niet verleend werd omdat Consument de door de geldverstrekker vereiste administratiekosten niet betaalde. De Commissie is echter van oordeel dat de Adviseur Consument had moeten herinneren aan de verplichting om administratiekosten te betalen, aangezien vaststaat dat er tussentijds contactmomenten plaatsgevonden hebben. Door dit niet te doen, heeft de Adviseur zijn zorgplicht geschonden.

Consument en de Adviseur zijn het erover eens dat er in de periode juli 2015 tot januari 2017 meerdere malen contact geweest is tussen hen, maar zij twisten over de inhoud van die contacten.

Dossiervorming...

Tijdens de mondelinge behandeling bij Kifid is de Adviseur in de gelegenheid gesteld zijn stelling te onderbouwen, maar de Adviseur kon geen nadere onderbouwing leveren.

Administratiekosten

Tussen partijen staat vast dat Consument in de periode juli 2015 tot januari 2017 de administratiekosten (€200) niet betaald heeft en dat het betalen van die kosten een voorwaarde was het behandelen van het verzoek tot ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid.

Aansluiting bij Kifid beëindigd, nawerking

Het is de Commissie ambtshalve bekend dat de Adviseur zijn aansluiting bij Kifid op 1 januari 2017 beëindigd heeft. Aan de behandeling van deze klacht staat dat niet in de weg omdat, op grond van artikel 54.1 van het toepasselijke reglement, een klacht kan worden behandeld als die betrekking heeft op een periode waarin de financiële dienstverlener nog wel bij Kifid aangesloten was. Dat laatste doet zich hier voor aangezien de klacht betrekking heeft op de jaren waarin de Adviseur nog aangesloten was bij Kifid.

Vertragingsschade

Tot het moment van ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid, betaalde Consument maandelijks twee premiebedragen: één voor haarzelf en één voor de ex-partner. Uit de rekeningafschriften die Consument overgelegd heeft, blijkt dat zij maandelijks een bedrag van € 5,84 en een bedrag van € 5,96 betaalde. Met ingang van het ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid kon één van de twee verzekeringsovereenkomsten komen te vervallen. Omdat de verzekering voor de ex-partner als gevolg van de vertraging van januari 2016 tot mei 2017 onnodig lang in stand gebleven is, komen deze kosten voor vergoeding in aanmerking. Het is de Commissie niet bekend welke premie in stand gebleven is en welke beëindigd is, eenvoudigheidshalve hanteert zij het gemiddelde tussen de twee premiebedragen: € 5,90 per maand, gedurende zeventien maanden.  

Beslissing

De Commissie beslist dat de Adviseur binnen vier weken na de dag waarop een afschrift van deze beslissing aan partijen is verstuurd, aan Consument vergoedt een bedrag van € 100,30 met de wettelijke rente daarover vanaf 1 januari 2016 tot aan de dag van algehele voldoening.


Bron: Kifid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar als u bent ingelogd. Log graag in of neem een abonnement.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

2 mei 2019

Laatst gewijzigd

2 mei 2019

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2019. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.