Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
2 mei 2019 Nieuws

Is financiering van meer dan 4,5x inkomen overkreditering?

Consumenten hebben gesteld dat Geldverstrekker hen heeft overgekrediteerd. Geldverstrekker heeft met een beroep op de normen die destijds golden en waren vastgesteld door het NIBUD gemotiveerd verweer gevoerd.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

De zorgplicht om te waken voor overkreditering is op 1 januari 2006 in de wet geïntroduceerd (artikel 51 Wet financiële dienstverlening (Wfd)). Overkreditering betreft de situatie waarin een consument een krediet wordt verstrekt waarvan deze gezien zijn financiële situatie de lasten niet kan dragen. De zorgplicht te waken voor overkreditering verplicht geldverstrekkers ertoe voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst met consumenten inlichtingen in te winnen met betrekking tot hun inkomens- en vermogenspositie zodat overkreditering wordt voorkomen.

Sinds 2007 is deze zorgplicht wettelijk verankerd in artikel 4:34 Wet op het financieel toezicht (Wft) dat artikel 51 Wfd heeft vervangen.
Tot welke verplichtingen deze zorgplicht leidt, dient naar vast oordeel van de Commissie te worden beoordeeld op basis van de wet- en regelgeving en de inzichten ten tijde van verstrekking van de geldlening.

Bewijslast

De Commissie merkt op dat het volgens haar vaste lijn in beginsel aan Consumenten is te onderbouwen en zo nodig te bewijzen dat Geldverstrekker zich schuldig heeft gemaakt aan overkreditering.

Tegenbewijs

Consumenten hebben overkreditering gesteld en desgevraagd heeft de advocaat van Consumenten daaraan ten grondslag gelegd dat voor een maximaal verantwoord krediet het inkomen met 4,5 vermenigvuldigd zou mogen worden. Zij hebben echter nagelaten aan te geven waarom voor die factor zou moeten worden gekozen. Daarentegen heeft Geldverstrekker voorgerekend dat de verstrekking binnen de marges bleef van de door het NIBUD gehanteerde financieringslastpercentages, die overigens pas vanaf 2007 een verplichtend karakter hadden. Naar het oordeel van de Commissie heeft Geldverstrekker daarbij voldoende gemotiveerd betwist dat enige verplichting door haar geschonden is.

Beslissing

De vordering van Consumenten dient derhalve te worden afgewezen.

 

Bron: Kifid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

2 mei 2019

Laatst gewijzigd

2 mei 2019

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2020. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.