Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
29 aug 2018 Nieuws

Onduidelijke verzekeringsvoorwaarde voor risico van verzekeraar

De aanbouw aan een woning, de plaatsing van een schutting en de beplanting te dicht bij de erfgrens leiden tot juridische geschillen tussen een consument en zijn buren. De consument doet verschillende meldingen bij zijn rechtsbijstandverzekeraar. De uitvoerder van de rechtsbijstand beschouwt de meldingen als één kwestie en kent daarom eenmaal een kostenmaximum van 12.500 euro voor externe rechtsbijstand toe.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

De consument heeft zich hierover met succes bij Kifid beklaagd. De Geschillencommissie concludeert dat het begrip ‘gebeurtenis’ in de voorwaarden niet eenduidig is uit te leggen. In deze klacht volgt de Geschillencommissie dan de voor de consument meest gunstige uitleg. Naast de vergoeding die al is betaald, kan de consument voor de geschillen met de buren nog tot een maximumbedrag van 25.000 euro voor juridische bijstand declareren bij de rechtsbijstanduitvoerder.

Onduidelijke voorwaarde

De Geschillencommissie ziet zich in deze klacht gesteld voor de vraag hoe de begrippen ‘geschil’ en ‘gebeurtenis’ volgens de verzekeringsvoorwaarden moeten worden uitgelegd. Per geschil kent de verzekering een kostenmaximum. Maar een samenhangend geheel van geschillen die voortvloeien uit één gebeurtenis worden volgens de verzekeringsvoorwaarden beschouwd als één geschil. Partijen leggen het begrip ‘gebeurtenis’ verschillend uit.

Polisvoorwaarden

De voorwaarden zeggen hierover: Onder gebeurtenis wordt verstaan het voorval dat of de feitelijke ontwikkeling die redelijkerwijs moet worden beschouwd als de oorzaak van het geschil. Het gaat hier om verzekeringsvoorwaarden waarover tussen partijen niet is onderhandeld. De voorwaarden worden daarom in beginsel objectief uitgelegd.

Uitleg 'begrip'

De Geschillencommissie constateert dat de juiste uitleg van het begrip ‘gebeurtenis’ ook afhangt van de definitie van het begrip ‘geschil’. In de voorwaarden is geen definitie van ‘geschil’ te vinden. Evenmin is duidelijk wat met ‘oorzaak’ in de verzekeringsvoorwaarden wordt bedoeld. Omdat het artikel in de voorwaarden op meerdere manieren kan worden uitgelegd, volgt de Geschillencommissie de uitleg die voor de consument het meest gunstig is. De ‘gebeurtenis’ moet dan worden gelezen als het voorval of de feitelijke ontwikkeling die in verband staat met de relevante juridische vordering.

Per vordering moet worden beoordeeld welke gebeurtenis daaraan ten grondslag ligt. De Geschillencommissie overweegt daarom dat niet alle geschillen voortvloeien uit de bouw van de aanbouw maar dat de geschillen zijn veroorzaakt door afzonderlijke gebeurtenissen. Met als gevolg dat de Geschillencommissie concludeert dat volgens de verzekeringsvoorwaarden sprake is van vijf geschillen. Consument heeft daarom in beginsel vijf afzonderlijke aanspraken op het kostenmaximum.

 

Bron: Kifid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Uitsluiting op polisblad vermelden

Consument vordert dat Rechtsbijstanduitvoerder dekking onder de verzekering verleent en de kosten van rechtsbijstand voor het geschil tussen hem en zijn ex-partner, en tevens verzekeringnemer, over de omgangsregeling met hun dochter vergoedt.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

29 aug 2018

Laatst gewijzigd

29 aug 2018

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2021. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.