Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
30 jul 2018 Nieuws

Internetconsultatie verordening securitisaties

Met dit besluit wordt uitvoering gegeven aan de verordening securitisaties dat een Europees kader vaststelt voor eenvoudige, transparante en gestandaardiseerde securitisatie, en de wijzigingsverordening kapitaalvereisten securitisaties.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

SPV

Een traditionele securitisatie houdt in dat leningen van banken of andere kredietgevers aan huishoudens en bedrijven, zoals hypothecaire leningen of autoleningen of -leases, worden gebundeld en verkocht aan een speciaal daartoe opgerichte doelvennootschap (ook wel aangeduid als special purpose verhicle of SPV en in de verordeningen ook wel aangeduid als securitisation special purpose entity of SSPE).

Doelvennootschap

De doelvennootschap geeft obligaties uit om de koopprijs te financieren, verdeeld in tranches die elk een verschillend risicoprofiel en bijbehorend beleggingsrendement kennen. Het beleggingsrendement op de obligaties wordt gegenereerd uit de kasstromen van de onderliggende leningen die aan de doelvennootschap zijn overgedragen.

Securitisaties

Securitisaties vervullen een belangrijke rol op de financiële markten. Enerzijds zorgen securitisaties ervoor dat kredietgevers meer balansruimte verkrijgen om bijvoorbeeld nieuwe kredieten te verstrekken aan huishoudens en bedrijven. Anderzijds stellen zij investeerders zoals verzekeraars en pensioenfondsen, die doorgaans zelf geen kredieten verstrekken, in staat hierin te investeren en daarbij een passend risicoprofiel te kiezen. Nadat de financiële crisis in 2007 uitbrak, vertrouwden beleggers securitisaties niet meer. Redenen hiervoor waren de problemen met gesecuritiseerde risicovolle (subprime) Amerikaanse hypotheken, complexe securitisatiestructuren en niet altijd betrouwbare beoordelingen van securitisaties door kredietbeoordelaars.

Klik hier voor de internetconsultatie

Download: "Consultatie Ontwerpbesluit uitvoering en handhaving verordening securitisaties en wijzigingsverordening kapitaalvereisten securitisaties"


Bron: Rijksoverheid

Lees ook…

Antwoorden op Kamervragen over het Nederlandse schaduwbankwezen

Volgens Minister Dijsselbloem van Financiën is er feitelijk een substantieel kleiner schaduwbankwezen in Nederland. Dit bestaat dan voornamelijk uit concern- en houdstermaatschappijen van buitenlandse financiële instellingen (ca. 500 miljard euro), special purpose vehicles (SPV’s) voor het securitiseren van overwegend Nederlandse hypotheken (ca. 330 miljard euro) en financieringsmaatschappijen (ca. 128 miljard euro). In totaal betreft het ca. 15% van de activa binnen de Nederlandse financiële sector.

DNB: 'Verpakken' van hypotheken scherp teruggevallen

Na het recordjaar 2007 hebben banken en andere financiële instellingen in het eerste kwartaal van 2008 nauwelijks meer woninghypotheken en andere kredieten ‘verpakt’ en doorverkocht aan speciaal daarvoor opgerichte ondernemingen, zogeheten 'special purpose vehicles' (SPV's).

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

30 jul 2018

Laatst gewijzigd

30 jul 2018

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2019. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.