Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
23 mei 2018 Nieuws

BKR uitspraken

De Geschillencommissie Bureau Krediet Registratie heeft zes uitspraken gepubliceerd. In 3 van de 6 uitspraken wordt de consument in het gelijk gesteld. Volstaat de vooraankondiging/opeising op de brief met de acceptgiro? En houdt een registratie van 2 termijnen (€60) op een studentenkrediet van €1.000 stand?
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Studentenkrediet
Bij de in deze zaak te maken belangenafweging dienen de volgende (vaststaande) feiten en omstandigheden in aanmerking te worden genomen:

  • Het is de enige negatieve registratie op naam van de betrokkene.
  • Het gaat om een studentenkrediet met een limiet van 1000 euro. Het gaat om twee termijnen achterstand.
  • Het opeisbare bedrag van in totaal 1.066,39 euro is binnen twee maanden betaald.
  • De lange behandeltijd bij de Commissie. De klacht is ingediend in augustus 2017.
  • De registratie is al vier en een half jaar zichtbaar in het CKI.

Op grond van alle genoemde omstandigheden oordeelt de Commissie, dat het thans nog laten voortduren van de registratie in strijd is met het proportionaliteitsbeginsel. De op dit moment bekende feiten duiden erop dat sprake is geweest van een incident, dat betrokkene geen structurele wanbetaler is. Ongewijzigde instandhouding van de registratie zou betekenen dat de negatieve registratie nog tot eind 2018 in het register zou zijn opgenomen en dat staat - gelet op alle genoemde omstandigheden - niet in redelijke verhouding tot de omvang en de duur van de niet nagekomen betalingsverplichting, mede gelet op het doel dat de registratie dient. De registratie van de A en code 2 moet worden verwijderd.

Acceptgiro

De administratie van de deelnemer kan tot bewijs strekken. Het is vaste jurisprudentie van de Geschillencommissie dat de deelnemer door overlegging van kopieën van brieven de verzending van de vooraankondiging aannemelijk kan maken. De deelnemer print de vooraankondiging/opeising op de brief met de acceptgiro d.d. 4 augustus 2016.
De Commissie merkt op dat de mededeling in kleine letters op de acceptgiro niet kwalificeert als een vooraankondiging zoals bepaald in artikel 25 lid 3 Algemeen Reglement BKR (versie 1 februari 2018). De strekking van het voorschrift is dat een betrokkene op niet mis te verstane wijze nog eenmaal de gelegenheid krijgt om registratie van een A te voorkomen. Daarvoor is vereist dat een deelnemer voldoende duidelijk en zichtbaar communiceert dat die situatie zich voordoet. Door de waarschuwing in kleine letters op te nemen op de acceptgiro is de kans reëel dat de waarschuwing niet wordt opgemerkt. Voorts verstrekt de mededeling op de acceptgiro onvoldoende duidelijkheid over de achterstand van dat moment. Er staat slechts dat een achterstand van drie maanden zal worden gemeld, zonder dat duidelijk is dat daarvan sprake is. De Commissie acht het aannemelijk dat consumenten de belangrijke mededeling van ingebrekestelling, opeising en achterstandsmelding op deze wijze gemakkelijk missen. Het gevolg hiervan is, dat naar het oordeel van de Commissie geen sprake is van een geldige vooraankondiging. De Commissie komt mitsdien tot het oordeel dat de A moet worden geschrapt omdat deze niet op reglementaire wijze is geregistreerd.

 

Bron: BKR

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar als u bent ingelogd. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Kort geding verwijderen BKR registratie

De Rechtbank Amsterdam heeft in een kort geding een consument in het ongelijk gesteld. Dit ondanks de argumenten van de consument.
Het belang van eiser bij verwijdering van de registraties is met name gelegen in het kunnen verkrijgen van een hypothecaire geldlening voor de financiering van een recent door hem aangekochte woning in [woonplaats] , zodat hij samen met zijn nieuwe partner zijn leven (verder) op orde kan krijgen, dichter bij de kinderen uit zijn vorige huwelijk kan gaan wonen zodat de reisafstanden worden verkleind, en een passende werkkamer kan inrichten voor het bestuur van zijn groeiende bedrijf. Daarnaast heeft eiser naar voren gebracht dat de BKR-registraties zowel privé als zakelijk een belemmering vormen voor verkrijging van nieuwe kredieten.

Consument krijgt geregeld gelijk bij geschillencommissie BKR

Met 5 gepubliceerde uitspraken van de Geschillencommissie is de consument in 3 uitspraken in het 'gelijk' gesteld. Zo wordt ook in de beoordeling meegenomen of de kosten van de verkopende makelaar bij verkoop van de woning met restschuld meetellen in de totale restschuld.

BKR: Niet aantoonbare verzending brieven

Consument vermoedt dat een derde met zijn gegevens in 2008 de lening heeft afgesloten bij Wehkamp. Consument is pas in december 2016 bekend geworden met de lening, nadat zijn tussenpersoon in het kader van het regelen van een hypothecaire lening ter financiering van de aankoop van de woning, hem erop wees dat op zijn naam een lening is geregistreerd in het CKI.

Achterstand studentenkrediet blokkeert aankoop woning

In een kort geding is een verwijdering van een BKR registratie afgewezen. De verwijdering was nodig vanwege de aankoop van een woning.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

23 mei 2018

Laatst gewijzigd

23 mei 2018

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2019. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.