Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
23 jan 2018 Nieuws

Handreiking BKR biedt hulp

De ‘Handreiking Belangenafweging’ is gepubliceerd. Deze handreiking is een hulpmiddel voor organisaties die zijn aangesloten bij het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) van Stichting BKR.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Met behulp van deze handreiking kunnen verzoeken van consumenten tot (gedeeltelijke) verwijdering van gegevens op een eenduidige wijze door kredietverleners worden beoordeeld. De handreiking is tot stand gekomen in nauwe samenspraak met de brancheorganisaties van alle deelnemende kredietverstrekkers van Stichting BKR, na zorgvuldige bestudering van jurisprudentie rondom BKR-registraties.

Download: "Handreiking" (pdf, 9 pagina's)

Aanpassen registratie en individuele belangenafweging

Bij een belangenafweging wordt het individuele belang van de consument afgewogen tegen het belang van de kredietverlener en de samenleving. Doelstelling is immers zoveel mogelijk overkreditering en problematische schulden te voorkomen en te verhelpen (het algemeen belang). Als een consument van mening is dat de BKR-registratie feitelijk onjuist, en daarmee onterecht is, meldt hij of zij dit bij de kredietverlener. Wanneer deze het hiermee eens is, wordt de registratie in het register van Stichting BKR aangepast. In uitzonderlijke gevallen kan een consument verzoeken om een aanpassing van een feitelijk juiste en daarmee terechte registratie. Dan maakt de kredietverlener een nieuwe belangenafweging in verband met bijzondere individuele omstandigheden van de betrokken consument.

Uniforme kaders

Uit jurisprudentie rondom BKR-registraties blijkt geen absolute eenduidigheid in de factoren die wel en niet doorslaggevend zijn bij een individuele belangenafweging. Dit is in alle gevallen maatwerk. Om dit ‘maatwerk’ voortaan te kunnen beoordelen binnen uniforme kaders is de ‘Handreiking Belangenafweging’ ontwikkeld.

De praktijk

Het is belangrijk dat de consument alle relevante gegevens aanlevert ten behoeve van een zorgvuldige belangenafweging. De kredietverlener zorgt voor verzameling van de ‘voors’ en ‘tegens’ en maakt een belangenafweging. Op het moment dat de kredietverlener en de consument het niet eens zijn, kan de consument de beoordeling voorleggen aan een onafhankelijke geschillencommissie of de rechter.

De ‘Handreiking Belangenafweging’ wordt verspreid onder alle CKI-deelnemers. De handreiking kan op basis van nieuwe jurisprudentie en/of periodieke evaluatie worden geactualiseerd. Voor consumenten is tevens een geactualiseerde brochure ‘Aanpassing Registratie’  beschikbaar.

 

Bron: BKR

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

23 jan 2018

Laatst gewijzigd

23 jan 2018

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2020. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.