Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
5 dec 2017 Nieuws

Ondanks ouderdom auto geen verval alarmclausule

In een Kifid klacht is een Consument van mening dat de leeftijd en waarde op het moment van de diefstal ver beneden het bedrag is waarvoor een volgsysteem (klasse 5) nodig is en dat de clausule geen zin heeft, omdat de gestelde beveiligingseisen de diefstal niet had kunnen voorkomen of ervoor kunnen zorgen dat de auto teruggevonden zou worden.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Clausule of polisvoorwaarden

Als uitgangspunt geldt datgene wat tussen partijen is afgesproken en derhalve wat hierover in de Voorwaarden en clausules is bepaald. Daarbij dient in ogenschouw te worden genomen dat opgenomen clausules prevaleren boven de Voorwaarden. De Commissie is van oordeel dat de door Consument geclaimde schade ingevolge clausule 7801 van dekking is uitgesloten.

Abonnement

Blijkens clausule 7801 stelt Verzekeraar de eis dat de auto van Consument moet zijn voorzien van een diefstalbeveiliging klasse 5. Ten aanzien van het voertuigvolgsysteem wordt vermeld dat er een abonnement dient te zijn afgesloten en in stand dient te worden gehouden ten behoeve van de doormelding naar een (particuliere) alarmcentrale. In geval van diefstal, verduistering of vermissing van het gehele object verliest verzekeringnemer elk recht op schadevergoeding uit hoofde van de cascodekking indien blijkt dat doormelding niet plaats heeft gevonden als gevolg van ontbreken van een dergelijk abonnement. De Commissie is derhalve van oordeel dat het voor Consument duidelijk had moeten zijn dat het niet voldoen aan de gestelde beveiligingseisen gevolgen zou hebben voor de dekking in geval van schade als gevolg van diefstal.

Eigen zorgplicht verzekeringnemer

Voorts overweegt de Commissie dat op Consument de plicht rust om het verstrekte polisblad en volgbladen waarin clausules zijn opgenomen, tebestuderen en op juistheid te controleren.

Ouderdom

De Commissie kan de gedachtegang van Consument niet volgen voor zover hij stelt dat de leeftijd en de dagwaarde bepalend is voor de beveiligingseisen die Verzekeraar stelt, nu in de clausule geen melding wordt gemaakt van het vervallen van de beveiligingseisen op het moment dat de auto een bepaalde leeftijd of waarde heeft bereikt. Verzekeraar heeft dit standpunt van Consument ook gemotiveerd betwist.

Lees hier de volledige uitspraak.

 

Bron: Kifd

Lees ook…

Autoverzekering met alarmclausule?

Consument sluit via de Adviseur een autoverzekering. Op het polisblad is vermeld dat de auto moet zijn beveiligd met een klasse 3 beveiligingssysteem. De auto beschikte over dit beveiligingssysteem. Na diefstal wordt de claim door de verzekeraar afgewezen, omdat Consument niet in het bezit was van een geldig certificaat ten aanzien van het beveiligingssysteem.

Kifid: Autoverzekeringen en alarminstallaties

Een consument sluit via een assurantietussenpersoon een autoverzekering. Op het polis- en clausuleblad is vermeld dat de auto moet zijn beveiligd met een bepaald type beveiligingssysteem. Vast staat dat het voertuig niet over de vereiste beveiliging beschikt. Na diefstal wordt de claim door de verzekeraar afgewezen.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

5 dec 2017

Laatst gewijzigd

5 dec 2017

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.