Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
1 dec 2017 Nieuws

Waarom laten consumenten overstapwinst (zorgverzekering) liggen?

Consumenten kunnen veel besparen op de basispolis van hun zorgverzekering. Dat staat in het voorlopige onderzoeksrapport van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), dat de komende twee maanden ter consultatie ligt.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Waarom laten consumenten overstapwinst liggen?

Voor een deel kunnen consumenten extra premie over hebben voor hun polis, bijvoorbeeld omdat ze merktrouw zijn. Daarnaast zien we factoren die wijzen op een verstoord keuzeproces: schijndifferentiatie, zoekkosten, gebrekkige informatievoorziening, en grenzen aan hoeveel informatie consumenten kunnen en willen verwerken. Informatie verwerken is kostbaar en moeilijk, vooral wanneer verschillen worden uitvergroot of informatie onjuist is. Ook spelen gedragsvalkuilen of angst om niet dezelfde zorg vergoed te krijgen een rol. Dit kan ertoe leiden dat consumenten niet in actie komen en meer betalen dan nodig.

Suboptimale keuzes

Suboptimale keuzes door zorgverzekerden kunnen deels verklaard worden door – al dan niet gepercipieerde – ondoorzichtigheid en complexiteit in de zorgverzekeringsmarkt.
In een eerder onderzoek (pdf, 37 pagina's) dat is uitgevoerd in opdracht van de ACM in 2014 geeft 62% van de respondenten aan het (helemaal) eens te zijn met de stelling ‘Met zoveel verschillende zorgverzekeringen en –pakketten zie ik door de bomen het bos niet meer’. Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat zeven op de tien zorgverzekerden vindt dat zorgverzekeringen vergelijken te veel tijd kost. En zes op de tien verzekerden geeft aan het lastig te vinden om de eigen polis te vergelijken met die van andere verzekeringen.

Consultatie

De toezichthouders ontvangen graag input op het concept-rapport (pdf, 63 pagina's) en starten een openbare consultatie. De consultatie staat voor iedereen open, voor consumenten én organisaties. U heeft tot 31 januari om te reageren via het emailadres consultatiezorgverzekeringen@acm.nl. Uw reactie wordt gebruikt voor het opstellen van het eindrapport, maar uw reactie wordt niet openbaar gemaakt. De vragen voor deze openbare consultatie zijn:

  • Heeft u opmerkingen of suggesties bij de gebruikte gegevens?
  • Heeft u opmerkingen of suggesties bij de gevolgde methode?
  • Heeft u opmerkingen of suggesties bij de duiding van de resultaten?
  • Heeft u opmerkingen of suggesties bij de oplossingsrichtingen?

*    Hier vindt u de dataset en code die gebruikt zijn voor het onderzoek

 

Bron: ACM

Lees ook…

Invloed nominale premie en keuze zorgverzekeraar

Het CPB heeft samen met de Erasmus Universiteit Rotterdam en Harvard Medical School onderzocht of overstapgedrag van consumenten bij verzekeringspolissen, en daarmee de concurrentie op de zorgverzekeringsmarkt, wordt beïnvloed door de verhouding tussen rechtstreekse betalingen en inkomensafhankelijke bijdragen.

Keuzegedrag van verzekerden en het komende overstapseizoen

Vanaf 12 november kunnen alle verzekerden een zorgverzekering voor volgend jaar kiezen. De mogelijkheid dat verzekerden kunnen “stemmen met hun voeten” stimuleert zorgverzekeraars tot klantgerichtheid en tot de inkoop van goede zorg tegen een redelijke prijs voor hun verzekerden. Dat schrijft minister B. Bruins aan de Tweede Kamer. In twee onderzoeksrapporten wordt nader ingegaan op het keuzegedrag van consumenten.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

1 dec 2017

Laatst gewijzigd

1 dec 2017

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.