Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
24 okt 2017 Nieuws

UWV: Nota premievaststelling sectorfondsen 2018

De Nota Premievaststelling Sectorfondsen 2018 beschrijft de sectoraal gedifferentieerde premies voor 2018. Met deze premies betalen werkgevers binnen een sector de eerste half jaar van de WW-lasten en een klein stukje Ziektewet- en WGA-staartlasten van eigenrisicodragers. De sterkste toename van de sectorpremie zit in de bankensector.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Download: "Nota premievaststelling sectorfondsen 2018" (pdf, 30 pagina's)

De gemiddelde sectorpremie voor de Werkloosheidswet (WW) daalt voor 2018 van 1,36% naar 1,28%. In 45 sectoren neemt de premie af, in 14 sectoren is sprake van een stijging. De grootste premiedaling doet zich voor bij de sector Schildersbedrijf, de sterkste toename kent de bankensector. In deze sector stijgen de WW-lasten omdat de werkgelegenheid er krimpt door voortgaande automatisering.

Beperkte premiedaling

Ondanks de sterke afname van het aantal WW-uitkeringen in 2017 zien de sectorfondsen dit slechts gedeeltelijk terug in de premievaststelling voor komend jaar. Een viertal redenen ligt hieraan ten grondslag. Ten eerste neemt de uitkeringslast dit jaar minder af door een gemiddeld hogere uitkering. Dit komt door een aanpassing van het Dagloonbesluit die nadelige gevolgen voor onder andere flexwerkers in de WW ongedaan maakt. Ook weegt mee dat naar verwachting van het Centraal Planbureau (CPB) de daling van de werkloosheid zal afvlakken in 2018.

Sectoren bouwen reserve op

Een derde reden voor de beperkte premiedaling is de indeling van uitzendorganisaties in een andere sector dan Uitzendbedrijven. Uitzendkrachten vragen gemiddeld vaker een WW-uitkering aan dan overige werknemers. De sectoren waarin relatief veel uitzendbedrijven zijn ingedeeld, hebben daardoor te maken met hogere WW-lasten. Tenslotte kiezen een aantal sectoren dit jaar voor het verhogen van hun WW-reserves. Hiermee bouwen ze een buffer op waarmee ze grote premiestijgingen bij toekomstige tegenvallers kunnen voorkomen. Vooral de sector Bouwbedrijf, die tijdens de crisis te maken kreeg met hoge premies, kiest er nu voor de reserve fors te verhogen.

 

Bron: UWV

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

24 okt 2017

Laatst gewijzigd

24 okt 2017

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.