Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
4 okt 2017 Nieuws

Kamervragen voorschotregeling schadevergoeding

Kamervragen over slachtoffers die recht hebben op een schadevergoeding, maar geen aanspraak kunnen maken op de voorschotregeling bij schadevergoedingen en daardoor, wanneer de dader de schadevergoeding niet betaalt, alsnog met kosten blijven zitten.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Download: "Kamervragen" (Word, 4 pagina's)

Hechtenis

De schadevergoedingsmaatregel is geïntroduceerd om de invordering van de schadevergoeding uit handen van het slachtoffer te nemen. Het CJIB is in opdracht van het openbaar ministerie belast met de inning van schadevergoedingsmaatregelen. Pas als het CJIB een schadevergoedingsmaatregel na inzet van alle ter beschikking staande druk- of dwangmiddelen niet heeft kunnen innen, zal de veroordeelde hechtenis ondergaan. Omdat de hechtenis bij de schadevergoedingsmaatregel, in tegenstelling tot de vervangende hechtenis bij een geldboete, de betalingsverplichting van de veroordeelde niet opheft, blijft het CJIB verantwoordelijk voor de inning van een schadevergoedingsmaatregel na de hechtenis. Er zijn op dat moment echter geen verdere dwangmiddelen meer die toegepast kunnen worden om betaling af te dwingen

Voorschot

Sinds 1 januari 2011 krijgen slachtoffers van geweld- en zedenmisdrijven, als de dader acht maanden na het vonnis waarbij de schadevergoedingsmaatregel is opgelegd,  nog niet alles heeft betaald,  het nog openstaande bedrag uitgekeerd als voorschot. Vanaf 1 januari 2016 is de regeling verruimd naar slachtoffers van alle overige misdrijven met een beperking tot een maximum bedrag van € 5000,-. Het CJIB blijft proberen het uitgekeerde bedrag, alsmede de opgelegde verhogingen, op de veroordeelde te verhalen. Het is evenwel mogelijk dat een veroordeelde financieel niet in staat is om een vastgestelde schadevergoeding volledig te betalen, omdat bij de oplegging van de schadevergoedingsmaatregel het schadebedrag wordt vastgesteld en geen rekening wordt gehouden met de mogelijke draagkracht van de veroordeelde.

Als deze voorschotregeling een slachtoffer op het moment dat de veroordeelde vervangende hechtenis heeft ondergaan niet al schadeloos heeft gesteld, blijft het  slachtoffer zijn recht behouden zelf de (resterende) schadevergoeding bij de veroordeelde proberen te incasseren.

 

Bron: Rijksoverheid

Lees ook…

Kamervragen fiscale nadelen schadevergoeding letselschadeslachtoffers

Staatssecretaris Wiebes reageert uitgebreid op op Kamervragen over de hoge belasting die letselschadeslachtoffers moeten betalen.
Recent heeft het Gerechtshof Amsterdam beslist dat de banktegoeden van belanghebbende met uitgekeerde letselschadevergoedingen behoren tot de grondslag voor de heffing bij sparen en beleggen.

Kamervragen over de afkoop van het regresrecht

Staatssecretaris Van Rijn stuurde de Tweede Kamer de antwoorden op Kamervragen over de afkoop van het regresrecht waardoor letselschadeslachtoffers gedupeerd raken.

Subsidieregeling voor slachtoffers van overvallen met drie jaar verlengd

De subsidieregeling voor slachtoffers van overvallen is verlengd met drie jaar. Dit betekent dat mensen, die in de periode van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2018 slachtoffer zijn van een woning- of bedrijfsoverval, een subsidie van maximaal 1.000 euro kunnen aanvragen voor genomen maatregelen om herhaling van een overval te voorkomen.

Memorie van antwoord wetsvoorstel affectieschade

De memorie bevat antwoorden op de vragen van de fracties van de Eerste Kamer over het wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht . Het wetsvoorstel maakt smartengeld voor naasten van ernstig en blijvend gewonde of overleden mensen mogelijk.

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.