Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
12 sep 2017 Nieuws

Tweede nota van wijziging MiFID II

Minister Dijsselbloem stuurde de Tweede Kamer de tweede nota van wijziging van het voorstel voor de Wet implementatie richtlijn markten voor financiële instrumenten (MiFID II).
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Ten tijde van de indiening van onderhavig wetsvoorstel was nog niet duidelijk of en hoe de procentuele verdeling van de kosten van het doorlopend toezicht van de AFM zou wijzigen in verband met de uitvoering van MiFID II.

Van de € 2,3 miljoen aan extra kosten betreft € 0,5 miljoen automatiseringskosten die over alle categorieën wordt verdeeld. Van de overige kosten wordt een deel als overhead aan alle categorieën toegerekend (€ 0,6 miljoen) en het overige aan de betrokken toezichtcategorieën (€ 1,2 miljoen). Dit betreft de categorieën banken en clearinginstellingen, beleggingsondernemingen voor eigen rekening, financiële infrastructuur: marktexploitanten en exploitanten van een MTF, en verzekeraars: leven en pensioen. De toedeling van de kosten aan deze categorieën leidt tot een verschuiving in de procentuele verdeling in bijlage II van de Wbft.

Beleggingsondernemingen

Omdat de taken uit MiFID II vooral op beleggingsondernemingen voor eigen risico zien, wordt aan die categorie het grootste deel van de kosten toegerekend. Doordat die categorie een beperkt aandeel in de kosten had, is daar ook de grootste stijging van het percentage te zien. Gevolg van de toerekening aan de genoemde vier categorieën is dat voor de overige categorieën de procentuele aandelen licht dalen.

Download: "Tweede nota van wijziging" (pdf, 2 pagina's)

 

Bron: Rijksoverheid

Lees ook…

Implementatie richtlijn verzekeringsdistributie

Minister Dijsselbloem heeft de Tweede Kamer het Nader Rapport wetsvoorstel implementatie richtlijn verzekeringsdistributie, het wetsvoorstel implementatie richtlijn verzekeringsdistributie, de Memorie van Toelichting en het advies van de Raad van State toegezonden.

Nota van wijziging MiFID II

Minister Dijsselbloem stuurde de Tweede Kamer de nota van wijziging van het wetsvoorstel Wet implementatie richtlijn markten voor financiële instrumenten 2014 (MiFID II).

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

12 sep 2017

Laatst gewijzigd

12 sep 2017

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.