Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
1 sep 2017 Nieuws

Lichte stijging premies werkgeversverzekeringen WGA en ZW

De premies voor de arbeidsongeschiktheids- en ziektewetverzekeringen waarvoor werkgevers zich bij UWV kunnen verzekeren, nemen in 2018 licht toe.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Zie onderaan bij Downloads: "UWV Nota gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet 2018" (pdf, 44 pagina's)

De gemiddelde WGA-premie stijgt van 0,74% in 2017 naar 0,75% in 2018. De lastenstijging is conform verwachting, omdat de WGA zich nog in een opbouwfase bevindt. De gemiddelde premie die werkgevers afdragen aan UWV voor de Ziektewet (ZW) stijgt van 0,35% in 2017 naar 0,41% in 2018. Er is een trend dat werkgevers met hogere risico’s op ziekteverzuim zich bij UWV verzekeren, terwijl werkgevers met lagere risico’s kiezen voor eigenrisicodragerschap. Onder de werkgevers met hoge risico’s bevinden zich veel uitzendwerkgevers. Deze tendens zorgt voor een lichte stijging van de Ziektewetpremies.

Bewegingen marktaandeel

Veel kleine werkgevers hebben in 2017 de overstap gemaakt van eigenrisicodrager naar de publieke verzekering van UWV, terwijl een aantal grote werkgevers juist eigenrisicodrager is geworden. Per 2017 zijn 26.000 werkgevers eigenrisicodrager voor de WGA met een gezamenlijke loonsom van 79 miljard euro. Dit is een daling ten opzichte van 2016 toen 54.000 werkgevers eigenrisicodrager waren met een loonsom van 82 miljard euro. Het marktaandeel van eigenrisicodragers is daarmee gedaald van 41 procent van de loonsom in 2016 naar 38 procent in 2017. UWV verwacht dat komend jaar het marktaandeel van eigenrisicodragers als gevolg van maatregelen in de hybride markt WGA weer iets zal toenemen.

Ook voor de Ziektewet-flex kunnen werkgevers eigenrisicodrager worden. Hier ziet UWV een toename van het eigenrisicodragerschap. In 2017 zijn 15.100 werkgevers eigenrisicodrager met een gezamenlijke loonsom van 89 miljard euro. In 2016 waren dit er 8.200 met een loonsom van 71 miljard euro. Het marktaandeel van eigenrisicodragers is gestegen van 36 procent van de loonsom in 2016 naar 43 procent van de loonsom dit jaar. In 2018 verwacht UWV een verdere stijging van het marktaandeel.

Achtergrondinformatie gedifferentieerde premies WGA en ZW

De Werkhervattingskas (Whk) is opgericht op 1 januari 2007, een jaar na de invoering van de WIA. De premiedifferentiatie bestond in de jaren 2007 tot en met 2013 uitsluitend uit de premie WGA voor personeel met een vast dienstverband. Sinds begin 2014 is het onderdeel premiedifferentiatie uit de wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) in werking getreden. Als gevolg hiervan is de premiedifferentiatie uitgebreid met twee additionele premiecomponenten. Een ter dekking van de WGA-lasten voor personeel met een flexibel dienstverband en een ter dekking van de ZW-lasten voor personeel met een flexibel dienstverband.

Met ingang van 2017 is de verzekering voor WGA-vast en WGA-flex samengevoegd. Werkgevers hebben sindsdien de mogelijkheid om voor deze combinatie eigenrisicodrager te worden. Daarnaast is per 1 januari 2017 de Wet verbetering hybride markt WGA in werking getreden, met als gevolg dat de verschillen tussen de private en publieke verzekering WGA verder verkleind zijn.

 

Bron: UWV

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar als u bent ingelogd. Log graag in of neem een abonnement.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

1 sep 2017

Laatst gewijzigd

1 sep 2017

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.