Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
19 mei 2017 Nieuws

Kifid: onjuiste opgave boeterente als gevolg van computerstoring niet geldig

Consument heeft medio 2016 getracht zijn hypothecaire geldlening intern over te sluiten. Wegens een storing in de computersystemen van de Bank is daarbij ten onrechte de verschuldigde vergoedingsrente op nihil gesteld. Consument vordert dat hij geen vergoedingsrente verschuldigd is.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

De Commissie oordeelt dat sprake is van oneigenlijke dwaling zijdens de Bank. Doordat haar wil niet overeenstemde met hetgeen zij verklaarde, is geen overeenkomst tot stand gekomen.

"Doordat de wil van de Bank niet heeft overeengestemd met wat zij verklaarde, komt derhalve in beginsel geen overeenkomst tot stand.

4.3
Niettemin is de Bank gehouden aan wat zij verklaard heeft, wanneer Consument er in de gegeven omstandigheden gerechtvaardigd op mocht vertrouwen dat de verklaring overeenstemde met de wil van de Bank (artikel 3:35 BW). Gerechtvaardigd vertrouwen wordt onder meer niet aangenomen wanneer Consument, gelet op de omstandigheden van het geval, behoorde te twijfelen aan de verklaring van de Bank .

Naar het oordeel van de Commissie mocht Consument er niet zonder meer vanuit gaan dat de Bank geen vergissing maakte in haar aanbod van 12 augustus 2016. Dit volgt uit de hiervoor in overweging 2.2 aangehaalde tekst uit dat aanbod. De Bank heeft daarin enerzijds meerdere malen gewezen op een in rekening te brengen boete voor het openbreken van het rentecontract, doch deze anderzijds op nihil gesteld in haar berekening.

Gelet op deze omstandigheden had het op de weg van een normaal geïnformeerde Consument gelegen nader onderzoek te verrichten, bijvoorbeeld door telefonisch contact met de klantenservice van de Bank op te nemen. Doordat Consument onderzoek heeft nagelaten, kon Consument er niet gerechtvaardigd op vertrouwen dat de Bank in dit geval ook werkelijk geen boeterente in rekening zou brengen.

Het voorgaande brengt mee dat, anders dan Consument blijkbaar meent, de Bank als aanbieder niet altijd en zonder meer gebonden is aan haar aanbod."

Lees hier de volledige uitspraak.

 

Bron: Kifid

Lees ook…

Rekenfout pro forma aflosnota in voordeel klant

Een Consument vraagt bij de Bank een berekening van de boeterente op, die de Bank vervolgens geeft. In de berekening maakt de Bank echter een fout waardoor de indicatieve boeterente lager uitvalt dan daadwerkelijk het geval is. Hoewel aan een indicatieve berekening van de boeterente geen rechten ontleend kunnen worden, houdt het indicatieve karakter echter enkel verband met de rentestand.

Kifid: leg wijze bepaling boeterente uit aan consument

Een consument wenste een oversluiting te regelen via een adviseur, maar beklaagt zich over het feit dat de door hem gewenste oversluiting geen doorgang heeft gevonden. Indien deze wel plaats zou hebben gevonden, zou hij bij geldverstrekker Y een lagere rente hebben betaald, dan hij thans verschuldigd is. Consument stelt dat hij hierdoor in zijn vermogenspositie is geschaad.

Boeterente klachtgevoelig onderwerp

In een Kifid uitspraak is de boeterente weer aanleiding voor een klacht. Een consument heeft een adviseur benaderd voor het oversluiten van een hypothecaire geldlening. De adviseur maakte een berekening van de boete, zonder dat wordt aangegeven dat de boete indicatief is. Later blijkt de boete veel hoger uit te vallen.

Kifid: Boeterente van 30% is terecht

De Bank heeft een boete voor vervroegde aflossing van bijna 30% van de hypothecaire geldlening in rekening gebracht aan Consument. Alhoewel Consument heeft erkend dat de handelwijze van de Bank in overeenstemming is met de voorwaarden van de offerte, de overeenkomst en de toepasselijke voorwaarden, is hij van mening dat het niet van deze tijd is om geen constructieve oplossing aan te dragen.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

19 mei 2017

Laatst gewijzigd

19 mei 2017

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.