Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
24 mrt 2017 Nieuws

Inkomen huishoudens gestegen

Het reëel beschikbaar inkomen van huishoudens is in 2016 met 1,4 procent gestegen. Vooral de lonen van werknemers hebben aan de inkomensstijging bijgedragen. Zowel de hoogte van de lonen nam toe, als het aantal werkenden. De hypotheekschuld is, ondanks een afname in het vierde kwartaal, in 2016 toegenomen. Dat meldt het CBS in de publicatie Nederland in 2016.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Hypotheekschulden

Huishoudens hebben aan het eind van 2016 een hogere hypotheekschuld dan een jaar eerder. Aan het eind van het vierde kwartaal was de hypotheekschuld 664,4 miljard euro. Per saldo namen huishoudens voor 8,1 miljard euro meer hypotheken op dan ze aflosten. Deze toename van de schuld heeft in de eerste drie kwartalen plaatsgevonden, in het vierde kwartaal werd er per saldo afgelost. De opnames en aflossingen worden niet afzonderlijk waargenomen.

Vermogen

Tegenover de hogere schuld in 2016 stonden ook hogere spaartegoeden en overige deposito’s. Deze namen in 2016 met bijna 5 miljard euro toe. De spaartegoeden nemen doorgaans in de eerste helft van het jaar toe, onder meer door de ontvangen vakantiegelden, en de tweede helft van het jaar af. De afname in het vierde kwartaal van 2016 is met -3,9 miljard euro wel kleiner dan in eerdere jaren.

Beloning van werknemers fors hoger

Een belangrijke bron van de inkomensstijging was het loon van werknemers, dit nam in 2016 met 8,1 miljard euro toe (+3,2 procent). De cao-lonen lagen 1,9 procent hoger dan een jaar eerder, de grootste toename sinds 2009. Deze toename komt voor een belangrijk deel voor rekening van de cao-sector overheid, waar de cao-lonen met 3,4 procent stegen. Ook het aantal banen van werknemers nam toe, met 112 duizend. Het inkomen van zelfstandigen nam eveneens toe, terwijl het aantal banen van zelfstandigen juist afnam (-13 duizend).

De aantrekkende economie en de hogere inkomsten van werknemers en zelfstandigen hebben er ook toe geleid dat het totaal van belastingen en sociale premies gestegen is. Ten opzichte van 2015 was de toename 7,1 miljard euro (+3,2 procent), dit heeft een drukkend effect op het beschikbaar inkomen. Ook inflatie heeft een negatief effect op de reële inkomens.

Consumptie en investeringen stijgen mee

Samen met het inkomen stegen ook de consumptie en de investeringen door huishoudens in 2016. De consumptieve bestedingen aan goederen en diensten nam met 1,7 procent toe, gecorrigeerd voor prijsstijgingen. De bruto investeringen van huishoudens lagen 18 procent hoger dan een jaar eerder, voornamelijk door meer aankopen van nieuwbouwwoningen.

 

Bron: CBS

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.