Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
17 jan 2017 Nieuws

(Internetconsultatie) Wijziging van het Dagloonbesluit

Met deze wijziging van het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen wordt alsnog geregeld dat het dagloon van twee groepen WW-gerechtigden vanaf 1 maart 2018 opnieuw moet worden berekend. Verder wordt vanaf dezelfde datum de berekening van het dagloon van een groep gewijzigd ten behoeve van de situatie dat ziekte tijdens de referteperiode tot een dagloonverlagend effect heeft geleid.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Download: "Concept regeling, Wijziging Dagloonbesluit werknemersverzekeringen" (pdf,

Klik hier voor internetconsultatie.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Er zijn 2 doelgroepen:

  1. 1. degenen die in de periode tussen 1 juli 2015 en 1 december 2016 recht kregen op een WW-uitkering, terwijl in de kalendermaand waarin dat recht ontstond of zou zijn ontstaan een eerder WW-recht liep of herleefde. Met betrekking tot het tussen 1 juli 2015 en 1 december 2016 ontstane recht op WW geldt daarbij dat in de referteperiode van het dagloon zich één of meer kalendermaanden moeten bevinden waarin geen loon is genoten,
  2. 2. werknemers die in (een gedeelte van) de referteperiode voor het bepalen van het dagloon van een WW-, Wet WIA-uitkering, dan wel ziekengeld op grond van de ZW of Wazo-uitkering hebben ontvangen of minder loon hebben ontvangen vanwege ziekte. Het gaat hierbij om een werknemer die in de periode van 14 maanden voorafgaand aan het intreden van het verzekerd risico (ziekte, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid) hersteld is van een ziekte waardoor de werknemer meer dan 12 maanden de bedongen arbeid niet heeft kunnen verrichten.

Verwachte effecten van de regeling

Na inwerkingtreding van dit wijzigingsbesluit zal het dagloon voor de genoemde doelgroepen hoger worden vastgesteld dan op grond van de huidige regelgeving.

Doel van de consultatie

Het doel van deze consultatie is tweeledig:
1. het informeren van de samenleving over voorgestelde wijzigingsbesluit,
2. het verzamelen van reacties over de inhoud van de wijziging van het besluit.

Bron: Rijksoverheid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar als u bent ingelogd. Log graag in of neem een abonnement.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

17 jan 2017

Laatst gewijzigd

17 jan 2017

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.