Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
14 dec 2016 Nieuws

WEW past Voorwaarden & Normen NHG aan

De afgelopen dagen is er berichtgeving in de media geweest over het standpunt van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) rondom het toetsmoment verantwoorde kredietverlening.
Aanbieders moeten bij het aangaan van een hypotheekovereenkomst aan de op dat moment geldende LTI en LTV-normen toetsen. De AFM heeft aangegeven dat bij de introductie van het zogenoemde ‘bindende aanbod’ op 14 juli 2016 in het hypotheekverstrekkingsproces een uniform moment is ontstaan waarop de toetsing op overkreditering plaatsgevonden moet hebben. De AFM heeft hier over gesproken met onder andere het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW).
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Het standpunt van de AFM leidt tot wijzigingen van de Voorwaarden & Normen (V&N) van de Nationale Hypotheek Garantie.

Aanpassing Voorwaarden & Normen

In de V&N wordt de aanvraagdatum als peildatum gehanteerd voor de van toepassing zijnde V&N. Dit uitgangspunt komt niet overeen met de lijn van de AFM. Daarom heeft het WEW besloten de V&N aan te passen. Dit betekent dat niet langer het aanvraagmoment leidend is voor de V&N waaraan moet worden getoetst bij het bindend aanbod. Bij het bindend aanbod zal moeten worden getoetst aan de V&N die op dat moment gelden.

Voor de precieze invulling hiervan consulteert het WEW de komende dagen haar ketenpartners. De gewijzigde V&N publiceert het WEW daarna zo snel als mogelijk, na afstemming met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

AFM hanteert een overgangsperiode

De AFM heeft aangegeven in haar toezicht bij deze jaarwisseling rekening te houden met de mogelijke problemen die de overgang naar de nieuwe werkwijze met zich meebrengen voor geldverstrekkers en consumenten. Daarom geldt dat de normen uit 2016 mogen worden toegepast voor hypotheekaanvragen die worden ingediend voor 1 januari 2017, waarbij de kredietwaardigheidstoets ten behoeve van het bindend aanbod uiterlijk 1 februari 2017 plaatsvindt. Deze overgangsperiode geldt voor hypotheken die met en zonder NHG worden verstrekt.

 

Bron: WEW

Lees ook…

Kamerbrief over standpunt van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) inzake toetsmoment verantwoorde kredietverlening

Minister Blok heeft de Tweede Kamer een reactie gegeven op de e-mail die de Commissie Wonen en Rijksdienst heeft ontvangen van de Hypotheekshop over het standpunt van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) inzake het toetsmoment verantwoorde kredietverlening.

Publicatie MCD besluit

In de Nota van toelichting wordt uitgebreid ingegaan op de implementatie van de Europese hypothekenrichtlijn 'Mortgage Credit Directive' (MCD). De wetswijzigingen zijn donderdag 14 juli 2016 in werking getreden. Hieronder zijn een paar punten uitgelicht.

Wijzigingsregeling hypothecair krediet 2017

De wijziging van de Tijdelijke regeling hypothecair krediet in verband met de vaststelling van de inkomenstabellen voor 2017 en aanpassing van de berekening van de toegestane financieringslast onder meer voor hypothecair krediet dat is bedoeld voor meerdere consumenten (Wijzigingsregeling hypothecair krediet 2017) is bekend gemaakt.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

14 dec 2016

Laatst gewijzigd

14 dec 2016

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2022. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.