Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
1 dec 2016 Nieuws

Aandachtspunten rond de zorgplicht van zorgverzekeraars

Minister Schippers heeft in een Kamerbrief de aandachtspunten rond de zorgplicht van zorgverzekeraars en hoe het staat met de acties van de NZa hierop weergegeven.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Download: "Kamerbrief" (pdf, 3 pagina's)

Het overall beeld dat de NZa over het jaar 2015 schetst van de wijze waarop de zorg-verzekeraars hun rol vervullen positief is: zorgverzekeraars vullen hun taken naar behoren uit.
Dit geldt ook voor de naleving van de zorgplicht door zorgverzekeraars. De NZa heeft geen aanwijzingen dat deze in het geding is geweest.

Medisch specialistische zorg

De NZa gaat in een breder verband nader in kaart brengen bij welke specifieke vormen van medisch-specialistische zorg zich knelpunten in de wachttijden voordoen en de zorgverzekeraars dus mogelijk niet aan hun zorgplicht voldoen. Speciale aandacht heeft de NZa hierbij voor regio’s waar maar een beperkt aantal alternatieven beschikbaar is (bijvoorbeeld Friesland). Voor de knelpunten zal de NZa de oorzaken onderzoeken en bekijken hoe zorgverzekeraars deze kunnen aanpakken. De NZa streeft er naar het onderzoek af te ronden voor de zomer 2017.

Ambulancezorg

In de regio’s waar de norm voor de aanrijtijden niet gehaald wordt, hebben de zorgverzekeraars op aangeven van de NZa verbeterplannen opgesteld. Op dit moment beoordeelt de NZa deze plannen. In ieder geval zal de NZa de uitvoering van de plannen monitoren.

Bron: Rijksoverheid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar als u bent ingelogd. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Vergelijking premies basispakket zorgverzekeraars 2017

Dit overzicht vergelijkt de prijs van het basispakket bij verschillende zorgverzekeraars. De prijzen zijn exclusief collectiviteitskorting.

Resultaten vervolgonderzoek zorgpolissen met beperkende kenmerken

Minister drs. E.I. Schippers heeft de Tweede Kamer een rapport verstrekt dat inzicht biedt in budgetpolissen en de contractering van internetapotheken.

Uit de rapportage van de NZa over haar vervolgonderzoek komt een divers beeld naar voren, waarbij de zorgverzekeraars op verschillende manieren omgaan met de zorgplicht. Op onderdelen kunnen de zorgverzekeraars naar het oordeel van de NZa proactiever handelen.

NZa wijst zorgverzekeraars op zorgplicht

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) wil dat zorgverzekeraars een actieve bijdrage leveren aan verbeteringen in de ambulancezorg. Behalve de aanbieders van ambulancezorg zijn ook verzekeraars vanwege hun zorgplicht voor hun verzekerden verantwoordelijk voor responstijden van ambulances.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

1 dec 2016

Laatst gewijzigd

1 dec 2016

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.