Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
12 mei 2020 Nieuws

Update vragen en antwoorden overgangsrecht KEW, SEW en BEW

Zie update (mei 2020)
De Kennisgroep Verzekeringsproducten heeft een update uitgebracht met vragen en antwoorden over KEW, SEW en BEW. De uitbreiding ziet met name toe op het overgangsrecht voor hybride hypotheekverzekeringen en garantiekapitalen.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Download: "Vragen en Antwoorden" (pdf, 17 pagina's)

C1: Omzettingen van een KEW met een gegarandeerd kapitaal in een SEW of een BEW
Als een KEW met gegarandeerd kapitaal wordt omgezet in een andere productvorm zonder gegarandeerd kapitaal, moet worden uitgegaan van de premie voor de KEW en van de premie of inleg voor de nieuwe productvorm.

C5: Omzetting van een ‘hybride’ kapitaalverzekering box 3 of een ‘hybride’ KEW Welke maatstaf moet voor het behoud van de eerbiedigende werking worden gebruikt bij de omzetting van een zogenoemde ‘hybride’ kapitaalverzekering box 3 en van een ‘hybride’ KEW?
In het algemeen zal bij deze hybride kapitaalverzekeringen geen sprake zijn van een gegarandeerd kapitaal bij in leven zijn op een bepaalde datum. Dit brengt mee dat bij de omzetting daarvan de in totaal overeengekomen en betaalde premies de maatstaf vormen voor de beoordeling of het overgangsregime behouden blijft.

C6: Omzetting van een ‘hybride’ kapitaalverzekering box 3 of een ‘hybride’ KEW  met keuze voor 100% hypotheekrendement
Daarnaast ontbreekt bij deze hybride kapitaalverzekeringen meestal een zogenoemde ‘premiemonitor’ zoals die gebruikelijk is bij de  zogenoemde spaarhypotheken. Een premiemonitor houdt de clausule in dat de premie automatisch wordt  bijgesteld zodra het rendementspercentage – dus het hypotheekrentepercentage – wijzigt. Het ontbreken van  die clausule brengt feitelijk mee dat er geen sprake is van een vaststaand – ‘gegarandeerd’ – eindkapitaal bij leven. Daardoor vormen bij omzetting van een hybride kapitaalverzekering in box 3 of een KEW als bedoeld in deze situatie, de premies de maatstaf voor de beoordeling of het overgangsregime behouden blijft.

[zie document voor volledige vraag en antwoorden]

Bron: Kennisgroep verzekeringsproducten

 

De redactie van Fintool heeft inmiddels diverse vragen gesteld aan de Kennisgroep inzake het overgangsrecht. Zo is (nog) niet duidelijk tot wanneer het overgangsrecht geldt, wat te doen ingeval de huidige verzekeraar/geldverstrekker geen premiemonitor wil/kan plaatsen en of inhaalpremie/inleg ook over andere jaren dan genoemd toegestaan is. Ook is niet duidelijk of reeds doorgevoerde mutaties nog voor coulance/herstel in aanmerking komen, dit gezien de lange duur voordat (meer) duidelijkheid is gegeven omtrent overgangsrecht voor hybride producten.

 

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Update vragen en antwoorden overgangsrecht KEW, SEW en BEW (april 2020)

De Kennisgroep Verzekeringsproducten heeft een update uitgebracht met vragen en antwoorden over KEW, SEW en BEW.

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2023. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.